Nová metoda pro testování potenciálních anthelmintik

13.10.2021

Mgr. Linh T. NguyenVývoj nových léčiv vždy vyžaduje vhodnou metodu na testování jejich účinnosti. V případě látek, které by mohly být účinné proti parazitickým hlísticím, nejsou dosud užívané metody ideální. Využívají nižší, volně-žijící vývojová stádia hlístic (vajíčka, larvy) a vyžadují jejich náročné počítání pod mikroskopem.

Proto se pracovníci Výzkumné skupiny pro studium rezistence a interakcí léčiv rozhodli vyzkoušet metodu založenou na bioluminiscenční analýze adenosintrifosfátu (ATP) na parazitické hlístici Haemonchus contortus a následně celý postup optimalizovali. Výsledky ukázaly, že tato metoda je vhodná pro sledování účinnosti potenciálních anthelmintik i na dospělých parazitických hlísticích, na něž by měla být léčiva cílena. Rovněž lze tento postup využít pro detekci rezistentních kmenů hlístic.

Publikace The ATP bioluminescence assay: a new application and optimization for viability testing in the parasitic nematode Haemonchus contortus, vyšla tento měsíc v prestižním časopise Veterinary Research, který je v hodnocení na WoS dle ukazatele AIS na šestém místě ze 167 časopisů v oboru veterinární vědy. Do prvního decilu tohoto oboru časopis spadá i dle ukazatele IF. První a nejvýznamnější autorkou publikace je doktorandka Mgr. Linh T. Nguyen, které tímto srdečně blahopřejeme.

Text: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Foto: Archiv Farmaceutické fakulty UK

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS