Mezinárodní visegradský fond podpořil spolupráci osmi univerzit v oboru analytické chemie

20.12.2021

Farmaceutická fakulta UK se aktivně účastnila mezinárodního projektu „V4 platforma Průtoková analýza & Kapilární elektroforéza“ spolufinancovaného Mezinárodním visegrádským fondem. Jeho hlavním cílem bylo vytvořit tematickou platformu pro spolupráci a integraci univerzit ze zemí Visegrádské skupiny (V4), které se zabývají výzkumem a výukou v oboru analytické chemie, zejména v oblasti průtokové analýzy a kapilární elektroforézy.

Vedoucím týmem a koordinátorem projektu byla Chemická fakulta Jagelonské Univerzity v Krakově a prof. Paweł Kościelniak. Partnery byly Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy, Ústav analytické chemie Akademie věd České republiky v Brně, Přírodovědecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košicích, Fakulta přírodních věd Univerzity Komenského v Bratislavě, Chemická fakulta Univerzity ve Varšavě, Přírodovědecká a technická fakulta Univerzity v Debrecenu, a Výzkumný ústav biomolekulárního a chemického inženýrství Pannonské Univerzity. Spolupráce těchto pracovišť má usnadnit výměnu informací v rámci laboratorních postupů, zvyšování odborných kompetencí vyučujících a rozvoj jejich osobitých dovedností, jakož i výměnu zkušeností v oblasti komunikace a navazování partnerství mezi vědci a externími subjekty. Ve vzdálenější perspektivě proto může přispět k implementaci výstupů výzkumu do průmyslového sektoru, do laboratoří zabývajících se rutinními analýzami a k zájmu výrobců analytických přístrojů. Proces integrace přesahující hranice jednotlivých států je tedy nezbytný pro posílení pozice univerzit v regionu V4, ale i s ohledem na západoevropské země. Integrace navíc zvyšuje přístup k finančním zdrojům, což umožňuje realizovat hodnotné vědecké a výukové projekty. Realizace předpokládaných cílů nepřímo přispěje k rozvoji inovativních řešení v oblasti analytické chemie, zvýšení měkkých i tvrdých dovedností mladých vědců a studentů a k rozvoji výměnných vědeckých stáží. V důsledku toho budou mít mladí vědečtí pracovníci lepší přístup na trh práce, což by mělo vést ke zvýšení konkurenceschopnosti zemí makroregionu V4.

Hlavní aktivitou projektu bylo sympozium "Průtoková analýza a kapilární elektroforéza" (V4-FACE 2020), uspořádané díky epidemiologické situaci s ročním odkladem 28. 6. – 1. 7. 2021 v distanční online formě vedoucí skupinou z Jagelonské univerzity v polském Krakově. Během konference byly představeny nejnovější vědecké poznatky a diskutovány možnosti vývoje a implementace analýzy v průmyslu, spolu s naznačením dalších možností spolupráce. Mladí vědci a studenti se zúčastnili workshopů zaměřených na trénink důležitých tvrdých dovedností. Současný stav a další perspektivy výuky analytické chemie na terciární úrovni byly diskutovány na speciálně vyhrazeném diskusním fóru. Jedenáct nejzajímavějších prací prezentovaných na konferenci bylo pro recenzním řízení přijato do speciálního čísla "V4 Platform on Flow Analysis and Capillary Electrophoresis" open access časopisu Molecules (MDPI, IF 4,412).

Pro zvýšení publicity projektu, spolupráce i obou analytických technik byla připravena publikace „Stručná historie a současnost průtokové injekční analýzy a kapilární elektroforézy v České republice“ v časopise Chemické listy připomínající i řadu vědců z naší fakulty, kteří stáli u zrodu a vývoje těchto technik v České republice.

Logo Logo Logo

 

Text: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.

 

Tato aktivita vznikla za podpory projektu (č. 21930006) spolufinancovaného vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Visegrad Fund

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS