Mezinárodní 49. konference Syntéza a analýza léčiv se vydařila

20.09.2021

Ve dnech 16. a 17. září 2021 se konala na hradecké Farmaceutické fakultě UK 49. konference Syntéza a analýza léčiv. Tradiční setkání farmaceutických chemiků a farmaceutických analytiků bylo organizováno u příležitosti 150. výročí vzniku České farmaceutické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové. Letošní konference navázala na tradici vědeckých setkání, která se konají již od roku 1966. V posledních dvou desetiletích se z původně česko-slovenského odborného setkávání stala mezinárodní akce. Ze známých důvodů byla letos zvolena online forma.

BBB_1379BBB_1384BBB_1385

Pozornost byla věnována pokrokům ve vývoji léčiv a jejich analytickému hodnocení, především se týkala nových léčiv ze skupiny protiinfekčních léčiv, antineoplastik a léčiv Alzheimerovy choroby. Děkan Farmaceutické fakulty UK prof. Tomáš Šimůnek přivítal účastníky a odstartoval nabitý program ve čtvrtek 16. 9. v 8:30. Celkem bylo během dvou dní prezentováno 9 plenárních a 38 krátkých přednášek. Celkem se registrovalo 63 účastníků, nejvíce jich bylo z České a Slovenské republiky, dále se účastnili přednášející z Německa, Chorvatska, Belgie, Švédska, Slovinska, Sri Lanky a USA.

Největší pozornost mezi účastníky po zásluze vzbudily zvané plenární přednášky prof. Petra Zimčíka (FaF UK), Dr. Markuse Pietsche (Center of Pharmacology, University of Cologne, Germany), Dr. Reika Lösera (Institute of Radiopharmaceutical Cancer Research, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Germany), Prof. Romana Dembinského (Oakland University, Rochester, MI, USA), Dr. Bohumíra Grünera (Institute of Inorganic Chemistry of the Czech Academy of Sciences), Dr. Marka Olsena (College of Pharmacy - Glendale, Midwestern University, USA), prof. Romana Dembinského (Department of Chemistry, Oakland University, USA), prof. Michaela Gütschowa (Pharmaceutical Institute, University of Bonn, Germany), doc. Radima Kučery (FaF UK) a doc. Michala Kohouta (Department of Organic Chemistry, Faculty of Chemical Technology, University of Chemistry and Technology Prague, Czech Republic). Pro bližší informace je k disposici Book of Abstracts, záznam bude pro účastníky k disposici ještě dva týdny.

Audiovizuální přenos mezi Hradcem Králové, Pardubicemi, Olomoucí, Brnem, Bratislavou, Lublaní, Osijekem, Rijekou, Bonnem, Lovaní, Rochesterem (Michigan), Glendale (Arizona) či Oaklandem probíhal bez technických potíží. Všichni účastníci byli s průběhem konference spokojeni, získali mnoho cenných informací a navázali nové vědecké kontakty.

Velký dík patří přípravnému výboru, především doc. Zitkovi, doc. Kučerovi a Dr. Kučerové a dalším kolegům z Katedry farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy, Katedry analytické chemie a Katedry organické a bioorganické chemie. Poděkování patří také sponzorům akce Chromservis, Merck, Shimadzu, Chemistry Europe a projektu EFSA-CDN, bez jejichž podpory by bylo obtížné toto mezinárodní sympozium zorganizovat.

Příští setkání farmaceutických chemiků a farmaceutických analytiků Syntéza a analýza léčiv bude hostit Farmaceutická fakulta MU Brno v září 2022. Doufáme, že akce proběhne po odmlce opět prezenční formou.

Za organizátory

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

Fotografie: Marcela Jeřábková

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS