Základní stipendium pro studenty doktorských (Ph.D.) programů garantujeme ve výši 15 tisíc Kč měsíčně

26.03.2021

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové nastavila základní stipendium pro studenty doktorských (Ph.D.) studijních programů na rovných 15 tisíc korun měsíčně. Navýšením základního stipendia chce motivovat úspěšné absolventy farmaceuticky, přírodovědecky i lékařsky orientovaných oborů k pokračování v jejich studiu na Farmaceutické fakultě UK, a tím k prohloubení jejich teoretických znalostí i praktických dovedností.

Vítáme úspěšné absolventy farmaceuticky, přírodovědecky i lékařsky orientovaných oborů

Doktorské studium je nejvyšším stupněm vzdělání jak v České republice, tak i v celé Evropské unii či v USA. Probíhá individuálně a spočívá především v samostatné vědecké práci pod vedením zkušených školitelů z řad docentů a profesorů. Na Farmaceutické fakultě UK je možné studovat v devíti doktorských programech, které v sobě odráží celý proces vývoje a výzkumu léčiv od jejich designu a syntézy či izolace z přírodních materiálů, přes analytické hodnocení, interakce s transportními a biotransformačními enzymy, až k jejich účinnosti, formám podání a konečně použití v klinické praxi.

„Vědecká práce studentů doktorských studijních programů je pro fakultu, univerzitu, ale i celou společnost neocenitelná. Výsledky jejich studia přináší nové postupy, poznatky i unikátní objevy v různých odvětvích farmacie, které jsou dále využívány při studiu a vývoji nových léčiv, způsobů jejich podání či správného a racionálního užívání pacienty. Jsem rád, že naše fakulta našla prostředky, jak navýšit základní stipendium studentům doktorského studia. Navíc, kromě garantovaného stipendia nabízí fakulta další možnosti, jak příjem doktoranda výrazně navýšit,“ uvedl proděkan pro vědeckou činnost, doktorské studium a transfer technologií doc. Jaroslav Roh.

Mezi bonusy, které měl proděkan Roh na mysli, patří navýšení stipendia o 2 tisíce korun měsíčně po absolvování státní doktorské zkoušky a o 500 korun měsíčně po absolvování každé tříměsíční výzkumné stáže v zahraničí, která je také součástí absolvování čtyřletého doktorského studijního programu. Dále mají studenti nárok na mimořádná stipendia za vědecké publikace, které mohou dosahovat částek od několika set až po desítky tisíc korun, v závislosti na kvalitě odborného časopisu, který danou publikaci zveřejnil. Nejvyšší částka tohoto stipendia, která byla v roce 2020 vyplacena jedné studentce za publikaci v prestižním zahraničním časopise, činila 52 tisíc Kč. V roce 2018 to bylo dokonce necelých 80 tisíc Kč.

Farmaceutická fakulta UK je na své doktorandy hrdá, váží si jejich práce i úsilí a snaží se je maximálně podporovat, aby úspěšně dostudovali. Absolventi doktorského studia (seznamte se s jejich příběhy) nachází uplatnění ve významných pozicích ve výzkumných institucích, na univerzitách, v průmyslu či ve zdravotnictví, a to nejen v rámci České republiky.

„Jsem rád, že se většina doktorandů v prezenční formě studia záhy po svém nástupu zapojuje do řešení národních i mezinárodních vědeckých projektů fakulty, a kromě mnoha nových poznatků získávají i další příjem nad rámec svého stipendia. Možná i to je jedním z důvodů, proč má Farmaceutická fakulta v Hradci Králové nejvyšší studijní úspěšnost svých doktorandů nejen v rámci Univerzity Karlovy, ale i ve srovnání s fakultami Masarykovy univerzity či Univerzity Palackého v Olomouci,“ dodal na závěr proděkan Roh.

Více informací o doktorském studiu.

 

Text: Mgr. Dita Dršatová, Vědecké oddělení

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS