Doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. zvolen kandidátem na funkci děkana Farmaceutické fakulty UK

21.10.2021

Doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.Na zasedání Akademického senátu Farmaceutické fakulty UK 20. 10. 2021 proběhla volba kandidáta na funkci děkana Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.

Jako kandidáti na funkci děkana byli navrženi doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. a prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Údaje o hlasování o návrhu kandidáta na funkci děkana:

  • doc. Roh: 18 hlasů,
  • prof. Trejtnar: 5 hlasů.

Akademický senát se usnesl o návrhu na jmenování
doc. PharmDr. Jaroslava Roha, Ph.D. děkanem Farmaceutické fakulty UK pro funkční období 1. 2. 2022 – 31. 1. 2026.

Úspěšnému kandidátovi gratulujeme!

 

Text: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D., proděkan pro vnější a mezinárodní vztahy fakulty

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS