Co je nového v Zentivě, co nabízí projekt PARC a proč je prospěšný večer při svíčce

18.03.2021

Ve středu 17. 3. 2021 proběhl od 14:00 hodin tradiční Den Zentivy, tentokrát netradičně online. Prezentace sledovalo více než 150 připojených studentů, zaměstnanců a dalších zájemců. Po úvodním slově pana děkana prof. Šimůnka seznámil posluchače PharmDr. Jan Röder s novinkami v Zentivě. Uvedl, jaké má současná Zentiva postavení v rámci Evropy, jaké byly nové akvizice v posledních 2 letech a jakým nejbližším úkolům bude vedení Zentivy čelit.

Prezentace prof. Ing. Františka Štěpánka, Ph.D.,

Následovala prezentace prof. Ing. Františka Štěpánka, Ph.D., z VŠCHT Praha a zároveň ředitele programu PARC. Prof. Štěpánek představil program a hlavní cíle Farmaceutického centra pro aplikovaný výzkum, jaké možnosti projekt nabízí doktorandům a jak se lze do něho zapojit.

Od 15:00 následovala přednáška doc. RNDr. Zdeňky Bendové, Ph.D., vedoucí skupiny fyziologických adaptací a biorytmů na Katedře fyziologie Přírodovědecké fakulty UK, která se zabývá chronobiologií, cirkadiánním systémem savců, mechanismem jeho synchronizace světelnými i nesvětelnými podněty. Poutavým způsobem přednesla přednášku na téma Světlo v noci a jeho dopad na časový systém organismů.

Přednáška doc. RNDr. Zdeňky Bendové, Ph.D.,

Následovala bohatá diskuse, kde se posluchači dozvěděli další zajímavosti – např.:

  • jak se věda staví k otázce střídání letního a zimního času,
  • co je považováno za „noc“ a jaký je to časový úsek,
  • jak se prakticky provádějí experimenty se sledováním hladiny melatoninu v plazmě v noci, zda je nutno poměrně často člověka budit ze spánku odběrem vzorku,
  • jak se projevuje vliv světla na cirkadiánní rytmus u slepého člověka,
  • jaké jsou zkušenosti a doporučení se suplementací melatoninu i ve vztahu k prevenci závažných onemocnění,
  • jak lze vysvětlit, či prakticky využít vyšší titr protilátek po vakcinaci ráno,
  • co bylo principem objevu v oblasti cirkadiánního cyklu, za který byla udělena Nobelova cena v roce 2017.

Pokud jste nestihli přednáškové odpoledne, na všechny otázky najdete odpovědi v záznamu.

Jsme rádi, že po roční pauze způsobené pandemií covid-19 cyklus přednášek „Zentiva představuje významné osobnosti české vědy“ mohl úspěšně pokračovat. Poděkování patří firmě Zentiva, paní docentce Bendové, fakultním organizátorům a všem připojeným posluchačům.

Text: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D., proděkan pro vnější a mezinárodní vztahy fakulty
Obrázky: Prezentace přednášejících

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS