Zapojení Lékového informačního centra v rámci pandemie COVID-19 – spolupráce s evropskými organizacemi ESCP a EAHP

07.07.2020

Lékové informační centrum, společné pracoviště Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové (FAF UK) a Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK), se v rámci pandemie COVID-19 významně zapojilo do otázek týkající se racionální farmakoterapie a prevence u tohoto infekčního onemocnění. Především množící se neověřené informace a hoaxy si více než kdy jindy vyžádaly podložení relevantními a na důkazech založenými informacemi.

V rámci iniciativy Evropské společnosti klinické farmacie (ESCP) a Evropské asociace nemocničních lékárníků (EAHP) byla zveřejněna výzva o prezentování aktivity klinických farmaceutů a nemocničních lékárníků z různých prostředí v oblasti péče o pacienty s COVID-19. Lékové informační centrum se prostřednictvím Katedry sociální a klinické farmacie FAF UK a Nemocniční lékárny FN HK také zapojilo formou komentované prezentace.

Na kanálu YouTube byla zveřejněna krátká 2 až 3minutová videa, která ukazují, jak se kliničtí farmaceuti a nemocniční lékárníci vypořádali s výzvami, které přináší koronavirová krize. Příspěvky jsou z celé Evropy a týkají se například přípravy dezinfekčních prostředků, tvorby nových pracovních a doporučených postupů, managementu problémů s nedostatkem léčiv apod. Odkaz na všechna videa včetně videa Lékového informačního centra FAF UK a FN HK s názvem Pharmacy contributions during the SARS-CoV-2 pandemic | Hradec Králové, Czech Republic naleznete zde.

Prezentace Lékového informačního centra zachycuje zkušenosti s včasným a komplexním zpracováním a interpretací informací o léčivech během pandemie COVID-19 v Hradci Králové. Centrum vzniklo již v roce 1994 a nyní je společným pracovištěm akademické instituce a fakultní nemocnice. Jak v prezentaci hovoří PharmDr. Petra Rozsívalová: „Březen 2020 byl pro centrum nečekaně jiný. Všechno to začalo falešnými zprávami o inhibitorech ACE a ibuprofenu. Byli jsme zaplaveni otázkami zdravotnických pracovníků i naší profesní organizací, Českou lékárnickou komorou, abychom poskytli relevantní odpovědi na lékové dotazy, a to i laické veřejnosti, s čímž jsme se nikdy před tím nesetkali. Pracovali jsme do pozdních nočních hodin i o víkendech, abychom poskytli kritické odpovědi pomocí publikovaných informací nízké kvality. Celkem jsme zveřejnili 5 podrobných odpovědí na lékové dotazy. Prostřednictvím online konferenčních hovorů se nám také podařilo vytvořit seznam důležitých léčiv pro veřejné lékárny v České republice z důvodu rizika nedostatku léčivých přípravků na trhu. Naše práce byla zaznamenána a široce sdílena na sociálních a jiných médiích. Tato informační služba o léčivech byla důležitá i pro činnost lékárníků hradecké nemocnice, kteří byli v první linii a byli zaneprázdněni jak správou regionálních dodávek ochranných prostředků do jiných nemocnic a veřejných lékáren, tak zajištěním bezpečného výdeje, přípravou dezinfekce a poskytováním nepřetržité ambulantní lékárenské služby v rouškách a respirátorech. Odpovědi Lékového informačního centra na otázky týkající se užívání ibuprofenu, ACE inhibitorů a prevence infekce COVID-19 byly tak pro pacienty a zdravotnický a ošetřující personál považovány za velmi užitečné.“

Krize nám ukázala, kam můžeme posouvat své limity, a potřebu týmové práce. Děkujeme všem kolegům, kteří přispěli k činnosti Lékového informačního centra v proběhlé koronavirové krizi, a věříme, že toto obrovské úsilí přineslo i spoustu inspirace ke zlepšení péče o pacienty do budoucna.

Text: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D., PharmDr. Petra Rozsívalová
Video: PharmDr. Petra Rozsívalová, PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D., Mgr. Petr Domecký

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS