XXII. sympozium klinické farmacie René Macha se konalo on-line

26.11.2020

Letošní rok přinesl zásadní změnu i do pořádání Sympozia klinické farmacie René Macha, které se tentokrát neuskutečnilo v krásných prostorách mikulovského zámku, ale ve virtuálním prostředí. Do virtuálního prostoru byl téměř pěti stovkám účastníků ve dnech 20. a 21. listopadu 2020 přenesen celý odborný program, který se nesl v duchu prevence a léčby ledvinových a jaterních onemocnění.

Vysílalo se z Výzkumného a výukového centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Zde mimo jiné sídlí Katedra sociální a klinické farmacie, která se na pořádání této dvoudenní konference pod vedením předsedy programového a organizačního výboru, doc. PharmDr. Josefa Malého, Ph.D., z velké části organizačně podílela. Spolu s katedrou akci pořádá Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP, proto záštitu nad konáním XXII. ročníku sympozia převzal předseda České farmaceutické společnosti ČLS JEP, prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D., a děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

dekan-FaF-UKpredseda-CFSdoc-Maly-dr-Marecekdr-Dosedel-Mgr-Vodickaprof-Dusilova-SulkovadrRejmanova-doc-CEckovadoc-Dulicekdoc-FialovadrChrapkova

Tradiční náplň Sympozia klinické farmacie René Macha však byla i přes změnu formátu zachována, proto odborný program odstartovaly vysoce kvalitní e-DRBy (řešení lékových problémů) v podání farmaceutů, kteří představili kazuistiky ze své klinické praxe. Diskuze probíhala formou chatu, z něhož otázky od účastníku předávala přednášejícím vždy rychle reagující dvojice předsedajících. Podobně se diskutovalo i v navazujících přednáškových blocích a zájem účastníků dozvědět se novinky z problematiky ledvinových i jaterních onemocnění včetně managementu orgánových transplantací byl velký, což dokazuje i bohatá diskuze (v případě pátku až do pozdních večerních hodin).

dr-Kofferova-dr-Marecek_workshopdr-Fejfardr-Maladoc-Safranekdoc-Soukup_workshopdoc-Trejtnarprof-Vlcek_workshopvirtuani-vysilaniWorkshop

Ani posterová sekce na letošním sympoziu nechyběla. Autoři vytvořili jak plakáty svého výzkumu, tak komentované videosekvence, k nimž se mohli následně vyjádřit v živém vstupu. Technika v tomto nezklamala a „live“ diskuze se tak účastnili například i kolegové ze Slovenska. Výzvou bylo pořádání workshopů – jejich autoři však prokázali skvělou synchronizaci mezi sebou i účastníky ve virtuálním prostoru a v obou workshopech se ve značné míře diskutovalo i nad určený časový rámec.

XXII. sympozium klinické farmacie René Macha bylo výjimečné, dle dosavadních ohlasů účastníků i přednášejících úspěšné a technicky povedené. I virtuální formou se podařilo plně rozvinout mezioborovou diskuzi, která je kořením našich sympozií. Věříme, že každý získal v nabitém odborném programu zajímavé poznatky a přenesl si příjemnou atmosféru z Hradce Králové do svého domova, odkud mohl sledovat aktuální trendy ve farmakoterapii ledvinových a jaterních onemocnění či výzkumné aktivity kolegů z České a Slovenské republiky. Účastníci budou navíc moci následující měsíc sledovat uplynulý program v záznamu, a to i v rámci celoživotního vzdělávání České lékárnické komory.

doc-Malyprof-Micudaprof-Hulekprof-Vlcekdr-Orsagdr-RychlickovaMgr-Domeckydr-Solinova

Programový a organizační výbor si touto cestou dovoluje ještě jednou poděkovat všem přednášejícím, autorům posterových sdělení a minisympozií, vedoucím workshopů, partnerům sympozia a především účastníkům, kteří se aktivně zapojili do diskuzí. V příštím roce si také dovolují všechny srdečně pozvat na XXIII. ročník sympozia, který se uskuteční 26. a 27. listopadu 2021 a jedním z nosných témat bude prevence a léčba plicních onemocnění. Již nyní se na Vás těšíme!

Text: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.
Foto: Lenka Stříbrná

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS