Významný příspěvek k dějinám československé farmacie

05.08.2020

ObálkaOpatření související s koronavirovou krizí znemožnila zamýšlený slavnostní křest a oficiální uvedení na trh publikace, jejímž autorem je nedávný student doktorského studia naší fakulty. Nakladatelství Academia vydalo PharmDr. Tomáši Arndtovi, Ph.D., publikaci pod názvem Lékárny s Davidovou hvězdou v čase šoa.

Autor v 18 kapitolách obsáhlé publikace (464 stran) s bohatou přílohovou částí a precizním rejstříkem přináší řadu nových, často překvapivých údajů a pohledů na problematiku úlohy a role židovské komunity v naší národní minulosti. Po nezbytném historickém úvodu zabývajícím se historií Židů na našem území do roku 1918, se dr. Arndt zaměřuje na problematiku Židů ve farmacii, všech jejich skupin. Nesmírně zajímavá jsou fakta o studentech farmacie v meziválečném Československu, o roli a podílu židovských studentů. Jde přitom o obohacení poznání samotných dějin Univerzity Karlovy. Stejně zajímavé jsou třeba údaje o židovských podnikatelích ve farmaceutickém průmyslu. Zvláště cenné je, že autor zaměřil své pohledy a bádání i na další území bývalé Československé republiky – Slovenska a Podkarpatské Rusi, což je v naší historiografii po roce 1993 jev dosti zřídkavý.

Největší pozornost je pak věnována tragédii Židů v období let 1939–1945, včetně překvapivě bolestného prologu tzv. 2. republiky.  A opět nechybí pohled na osudy židovských farmaceutů ve Slovenské republice a Podkarpatské Rusi. Autor v této souvislosti rozebírá a srovnává osudy židovských farmaceutů v Německu a Rakousku, zejména tragickou praxi tzv. arizace. Dr. Arndt dává ale i nahlédnout na podíl židovských farmaceutů v československém vojenském zahraničním odboji. Poslední část je věnována poválečné situaci do únorového převratu v roce 1948 a jeho dopadům.

Publikace dr. Arndta vychází podstatnou měrou z jeho disertační práce. Rád jsem se jejího koncipování a zrodu zúčastnil. Dr. Arndt se již tehdy osvědčil jako cílevědomý, nesmírně poctivý a systematický badatel. Jsem toho názoru, že avizovaná publikace je plněním proklamovaných realizačních výstupů disertace. V širším hledisku je publikace současně nepřehlédnutelným příspěvkem ke snížení dluhů, které čs. historiografie vůči „židovské problematice“ po roce 1918 ještě má.

Novou publikaci dr. Arndta, který je také externím spolupracovníkem Katedry sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, lze doporučit jednak zájemcům o historii, jednak široké farmaceutické veřejnosti, včetně studentů farmacie.

Text: doc. PhDr. František Dohnal, CSc., Katedra sociální a klinické farmacie
Fotografie: Archiv PharmDr. Tomáše Arndta, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS