Studenti pomáhají – Pomoc lékárnám

14.03.2020

Na základě opatření přijatých vládou proti rychlému šíření koronavirové infekce COVID-19 byly od středy 11. 3. 2020 zavřeny všechny vysoké školy včetně Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Naši studenti zareagovali na vzniklou situaci, kdy se nedostává zdravotnických pracovníků, a rozhodli se, že chtějí využít svého volného času a pomoci zařízením lékárenské péče.

Ve čtvrtek ráno na základě iniciativy Elišky Voříškové s podporou Studentského sboru Akademického senátu vznikl dotazník schraňující studenty, kteří by se do pomoci chtěli zapojit. Pomoc by se týkala odborných činností pod dohledem (příprava IPLP, retaxace, dispenzace, …), ale i jiné výpomoci (hlídání dětí zaměstnanců, zajištění stravování, …). Napříč ročníky se studenti magisterského studia hlásí do dotazníku, aby nabídli svou pomoc.

Kvůli velkému zájmu byla ve čtvrtečních hodinách odpoledne kontaktována i naše sesterská Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, konkrétně její Farmaceutická fakulta v zastoupení místopředsedou Akademického senátu Mgr. Janem Elblem, aby se přidali k naší iniciativě Pomoci lékárnám. Ti iniciativu uvítali a mezi dobrovolníky se již nachází několik desítek studentů VFU.

Ve stejnou dobu bylo kontaktováno sdružení „Dobrovolníci z řad LF“, aby se i naše fakulta připojila k ostatním lékařským fakultám a byla snáze dohledatelná jak pro ty, kteří pomoc nabízí, tak i pro ty, kteří pomoc potřebují. Vznikl DobrovolnIcký algoritmus při pomocI v boji proti nákaze COVID-19, který přehledně zobrazuje kontakty na zapojené fakulty.

Za pomoci vedení Farmaceutické fakulty UK a pana doc. Josefa Malého bylo kontaktováno vedení České lékárnické komory za účelem zjištění, zda lékárny o tuto formu pomoci stojí.

Na základě kladného vyjádření vznikla výzva na stránkách fakulty, kde vedoucí lékáren najdou informace k možnostem kontaktovat organizační výbor. Organizátoři následně zjistí, jestli je fakulta schopná dané lékárně nabídnout pomoc nějakého ze studentů. Pokud nějaký dobrovolník bude přiřazen k lékárně, bude informován o správném dodržování hygienických návyků.

Všem zapsaným do dokumentu děkujeme, moc si vaší nabídnuté pomoci vážíme!

Eliška Voříšková
místopředsedkyně Akademického senátu Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS