Spolek českých studentů farmacie slaví 30 let

21.09.2020

V sobotu 12. 9. 2020 se v Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové konala oslava 30 let od založení Spolku českých studentů farmacie.

Pro účastníky byl, kromě tematické výzdoby, připraven raut, grilování a zajímavé koktejly s bylinkami přímo ze ZLR. Akci zahájila úvodním slovem předsedkyně SČSF Martina Krejčová, poté následoval proslov pana děkana prof. Tomáše Šimůnka a zakončení úvodní části se ujal významný bývalý prezident SČSF Jan Röder.

Na akci dorazili hlavně bývalí aktivní členové spolku se svým doprovodem. Vítaným zpestřením byla farmaceutická zábava - poznávaní léčivých rostlin, chemických vzorců léčiv, ochutnávka jednodruhových bylinných čajů a spolkový kvíz. Organizátoři také nainstalovali vzpomínkovou místnost, kde si návštěvníci mohli prohlédnout historické fotografie, většinu čísel časopisu Nauzea a merch z let minulých i současných.

231456730let

V pátek 11. 9. 2020 se na kolejích Na kotli uskutečnilo neformální setkání výborů, koordinátorů a přátel Spolku. Všichni tak měli jedinečnou příležitost si prohlédnout zrekonstruované spolkové prostory. Připraven byl sud piva, malé občerstvení a příjemná společnost.

Největší poděkování za všechny zúčastněné za organizaci skvělé akce i přes koronavirová omezení patří Martině Krejčové, Jitce Tumpachové a Lucii Malečové. Velké poděkování si ale také zaslouží všichni ostatní pomocníci. Děkuji také za dosavadní fungování Spolku a těším se na další akce!

Spolek českých studentů farmacie

  • založen v březnu 1990 jako vyústění práce stávkového výboru
  • za 30 let se v něm vystřídalo přes 170 členů výborů a aktivních koordinátorů
  • působí v mezinárodních organizacích EPSA a IPSF
  • být členem a následně čerpat výhody členství může každý student Farmaceutické fakulty UK
  • jeho posláním je usilovat o rozšiřování a doplňování odborného vzdělání, podporovat profesionální růst studentů farmacie, hájit zájmy členstva v mezích akademických zákonů, napomáhat účelnému rozmístění svých členů a jejich uplatnění v praxi, podílet se na uplatnění a náležité reprezentaci oboru a svých členů doma i v zahraničí, rozvíjet spolupráci s jinými studentskými, stavovskými, odbornými a odborovými sdruženími u nás i v zahraničí a podílet se na kulturním a společenském vyžití členů
  • za zimní semestr roku 2019/2020 (14 týdnů) uspořádal 36 akcí pro studenty
  • je vydavatelem občasníku NAUZEA

 

Text: Eliška Šrámová, Spolek českých studentů farmacie
Fotografie: Spolek českých studentů farmacie

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS