Reportáž z online Veletrhu bioanalytiky a farmacie 2020

19.05.2020

Ani v době coronavirové krize nezůstává Spolek českých studentů farmacie pozadu a přesouvá své akce do online formy. Jedna z největších a pro studenty zároveň nejpřínosnější akcí je Veletrh bioanalytiky a farmacie, který se tento rok konal prostřednictvím videokonferenční aplikace Zoom.

Video  konference

Akce se uskutečnila 13. 5. 2020 v podvečerních hodinách a byla zahájena úvodním slovem viceprezidentky SČSF pro vnitro Martiny Krejčové. Technickou podporu veletrhu tvořil viceprezident pro PR, který rozřazoval studenty do jednotlivých místností, kde mohli komunikovat s vystavujícími firmami. Atmosféra veletrhu byla více uvolněná než na klasickém veletrhu. Komunikace probíhala prostřednictvím video a audio hovorů nebo prostřednictvím chatu.

Níže si můžete přečíst, co jednotliví vystavovatelé nabízí a jak setkání probíhalo z pohledu zúčastněných studentů.

Benu lékárny

Po vstupu do místnosti jsme mohli vidět dva zástupce firmy BENU – pana Urbance a paní Svejkovskou, kteří střídavě zodpovídali dotazy. Měli pro nás připravenou prezentaci, která shrnovala to nejdůležitější, co by nás jako studenty mohlo zajímat – tj. praxi v lékárnách BENU, její podmínky, průběh a případně následnou kariéru, a také možnosti brigády v lékárnách BENU pro studenty farmacie. Během praxe v lékárnách se student seznámí i s konzultační činností týkající se Alzheimerovy choroby, která je poskytována v některých z BENU lékáren. Student může v rámci jedné praxe vyzkoušet více typů lékáren – streetová, u polikliniky, v obchodním centru atd.

Líbilo se mi, že pokud bylo v místnosti více lidí, pravidelně se ptali, zda je zde někdo nový a případně jestli někdo nemá nějaký dotaz, takže se každý z nás mohl projevit. Dostali jsme nejenom oficiální informace, které se vyskytovaly v prezentaci, ale byla popsána i práce přímo z vlastní zkušenosti lékárníka, což je pro nás jako studenty velmi cenné.

Lékárny Dr. Max

Hned prvním z vystavovatelů, které jsem navštívila, byli zástupci lékáren řetězce Dr. Max. Po milém přivítání Báry Vachtové a Ivo Jonáše jsme zhlédli úvodní prezentaci. V ní jsme se seznámili s nabídkou pro studenty i absolventy - Max Camp, přednášky a semináře, praxe a další. Bylo vidět, že vystavovatelé nepřednášeli poprvé. Vše bylo přehledné a v průběhu vždy pohotově odpovídali na dotazy. Jako hlavní lákadlo pro studenty představili placenou lékárenskou praxi, stipendium a širokou nabídku dalšího vzdělávání, např. e-learningů, seminářů na jednotlivé OTC apod.

Možnost vydělat si a získat další bonusy byla zřejmá z každé stránky prezentace. Jako velkou výhodu oproti jiným lékárnám vidím hlavně propracovaný systém vzdělávání a přípravy na dispenzaci v lékárně, kterého se můžete účastnit už v průběhu studia. Můžete tak získat praktické rady i certifikáty, které se jednou budou určitě hodit.

Osobně nemám na Maxe nejlepší názor, proto jsem položila dotaz ohledně práce na změně povědomí společnosti o profesi lékárníka - zda i v Maxovi pracují na tom, aby nás lidé nevnímali jen jako prodavače, co jim budou nabízet přípravky z akčních letáků. Odpověď mě mile překvapila. Už v rámci vzdělávacích seminářů se zaměstnanci učí, jak se správně ptát zákazníků/pacientů, i když přijdou s žádostí na konkrétní krabičku, klade se důraz na dodržování lege artis dispenzace. Záměr je skvělý, otázkou je, zda to tak funguje i v každodenní praxi :).

Lékárny IPC

Dalším z vystavovatelů, které jsem navštívila, byl zástupce IPC lékáren Petr Mašát. Přišla jsem později a stihla jsem tedy jen diskuzi, kde jsem získala odpovědi na spoustu dotazů. Nejdříve jsem zjišťovala, jaké možnosti mám jako student vzhledem k praxi ve čtvrtém a pátém ročníku. Na ní si můžete vyzkoušet všechny činnosti v lékárně, jak ve skladu, v laboratoři tak i v oficíně. Jeden z hlavních cílů je naučit se získat osobní vztah s pacientem, rozumět jeho problémům a vždy mu poskytnout co nejlepší přípravky, rady a péči.

Následně jsme se dostali i k tématům jako zákaznické věrnostní karty, problém se ztrátou přehledu o OTC, pokud vydáváte stále jen na předpis, v jakých krajích a městech je možnost nastoupit na praxi apod. Zaujala mě i rada, že by si absolvent měl na prvních několik měsíců vyzkoušet pozici tzv. létajícího lékárníka. Výhodou je především možnost pracovat ve více lékárnách v rámci sítě IPC, díky tomu poznáte více pracovních týmů, poznáte prostředí více lékáren a v neposlední řadě je bonusem třeba i firemní auto a vyšší plat.

Osobně se mi přístup menších sítí lékáren líbí více. Vystavovatel dále mluvil i o možnosti kariérního růstu - mezi manažery jsou vždy lékárníci, takže nehrozí, že by někdo nevěděl, o čem je opravdové poslání lékárníka za tárou. Nebýt BAF, s touto sítí lékáren bych se nejspíš neseznámila. Jsem ráda, protože mám zase o něco širší výběr míst, kam se budu chtít v rámci své praxe podívat.

Pilulka Lékárny

V místnosti Pilulky pro nás měli připravenou prezentaci, která nás seznámila se sítí kamenných lékáren na více než 140 místech České republiky. Dozvěděli jsme se o možnostech pracovního uplatnění v lékárnách Pilulka a výhodách, které to obnáší – např. možnost nepracovat o víkendu a svoboda v otázce generické substituce.

Řeč přišla i na praxi, která se v lékárnách Pilulka řeší víc na úrovni konkrétních lékáren. Důležité je, aby daná lékárna měla dostatek času se studentovi věnovat a zasvětit ho do všech tajů lékárenské praxe. Během povinné praxe se studenti naučí nejen práci za tárou, ale také se podívají do laboratoří lékáren Pilulka.

Mladí lékárníci

Představení organizace Mladí lékárníci se ujal PharmDr. Lukáš Malý. Jedná se o organizaci spolkovou, která má za cíl podpořit roli a postavení lékárníka, podporovat jeho odbornost celoživotním vzděláváním nebo také pomáhat absolventům v orientaci v oboru.

Ve své prezentaci nás informoval o vizích a plánech spolku do budoucna. Jednou z vizí byl „Mladý lékárník 2030“, který by mohl v lékárně třeba očkovat nebo být zapojen do mnoha screeningových programů. Další velice zajímavou událostí bude konference Mladých lékárníků, která se bude konat v říjnu 2020 v Brně.

Dr. Malý doplnil prezentaci také svými zkušenostmi a postřehy, např. že i po skončení studia si v lékárně stále vede deník, ve kterém si zaznamenává objevené duplicity, kontraindikace a další. Na závěr nám ukázal pár internetových stránek, které mi přišly fajn sledovat nyní i v budoucnu.

Myslím si, že určitě stojí za to, stát se členem v této organizaci a aktivně se zapojovat do aktuálního dění v našem zdravotnictví. Zejména po odpromování a případně pár letech praxe v lékárně mívají lidé spousty nápadů a představ, kterými by mohli přispět k realizaci stanovených cílů.

Contipro

Pro studenty i absolventy nabízí firma Contipro zajímavé pracovní možnosti a stáže. Konkrétně čerstvým absolventům (nebo těm, co mají 1 rok po škole) nabízí trainee program, ve kterém si mohou vyzkoušet až 3 pozice (oddělení) dle svých preferencí. Program je placený, podepisuje se pracovní smlouva na dobu 1 – 1,5 roku. Contipro se věnuje analýze, technologii a tkáňovým strukturám. Firma působila na online veletrhu slibně a myslím si, že podle jejich portfolia činností se hodí pro studenty, které baví např. Instrumentála.

Grandaliro

Při vstupu do místnosti nám zástupci firmy přiblížili, jaká je náplň jejich práce. Jeden vždy vedl prezentaci a druhý odpovídal na dotazy.

Tato firma se snaží zvyšovat povědomí lidí o nemocech, lécích a zdravotnických prostředcích, zpravidla pomocí digitálních kampaní. Například pokud je jejich úkolem informovat obyvatele o nějaké nemoci, vytvoří speciální internetové stránky se „symptomovým testem“, který si každý sám může udělat. Dále jsou zde uvedeni lékaři zabývající se daným problémem pro konkrétní lokalitu. Úspěšnost kampaně se hodnotí podle počtu návštěv. Firma pracuje digitálně.

Dále nabízí pracovní pozice pro farmaceuty v rámci spolupráce na projektech a kampaních, na kterých lze takto pracovat již během studia.

Novartis

Novartis je jedna z největších farmaceutických světových firem, která má své zastoupení i v Praze. Uplatnění absolventů je zde poměrně široké, ať už v oblasti klinického výzkumu, registrací, market access nebo marketingu.

Novartis již po několikáté zastupovala Mgr. Andrea Straková. V první řadě představila možnosti uplatnění absolventa farmacie viz výše, ale dále také hovořila o trainee programu, který je vhodný právě pro čerstvé absolventy. Program trvá celkem dva roky a zahrnuje rotaci po jednotlivých odděleních firmy v Praze i na zahraniční pobočce Novartisu. Z projevu Mgr. Strakové jsem měla dojem, že Novartis je vhodné prostředí pro ambiciózní, mladé, vzdělané lidi, kteří mají zájem na sobě pracovat.

Fagron

O Fagronu jsem před akcí mnoho informací neměla, proto jsem byla ráda, že mohu zjistit něco více. Věděla jsem pouze, že vyrábí suroviny pro IPLP přípravu v lékárnách. Jedná se však o jednoho z největších výrobců léčivých látek i léčivých přípravků a zároveň o distributora pro lékárny a zdravotnická zařízení.

Uplatnění zde absolvent může najít například v registracích léčiv, lékárenské sféře, ale také v marketingu, distribuci či výrobě. Dozvěděla jsem se, že v současné době hledají regulatory affairs specialitu a marketingového specialistu, obě pozice jsou vhodné pro absolventy naší fakulty (více na jejich stránkách).

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP

Klinická farmacie je velmi lákavá pro spoustu studentů naší fakulty, proto jsem byla ráda, že tato oblast měla na veletrhu své zastoupení. Vystavovatelé ze začátku představili společnost klinické farmacie, vysvětlili, že mezi její hlavní cíle patří: rozvoj klinické farmacie, standardizace práce a metod klinické farmacie a podpora vzdělávání klinických farmaceutů. Dále jsem se dozvěděla o specializačním vzdělávání klinického farmaceuta, které trvá celkem 5 let a zde nutné splnit nejprve společný kmen, který činí 18 měsíců. Vystavovatelé také hovořili o důležitosti praxe a kontinuálního vzdělávání v oboru.

***

Chtěla bych poděkovat SČSF a Martině Krejčové za organizaci Veletrhu BAF i v době coronaviru. Přestože komunikace naživo je daleko přirozenější, věřím, že nejen pro mě ale i pro ostatní studenty byl veletrh přínosný a práce se nám díky němu bude hledat snadněji.

Text: Studenti Eliška Šrámová, Markétka Nápravníková, Lucie Malečová, Jitka Tumpachová, Martin Škarda, Truongová Thu Thao
Fotografie: Spolek českých studentů farmacie

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS