Proběhla čtvrtá STARSS konference zaměřená na separační vědy

08.12.2020

Téměř celý rok 2020 byl ovlivněn epidemiologickými omezeními spojenými s šířením onemocnění COVID-19. Mezi ně patří i omezená výměna vědeckých informací v důsledku celosvětového zrušení většiny vědeckých konferencí. Přesto se tým projektu STARSS (Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách) rozhodl zachovat tradici a zorganizoval čtvrtý ročník STARSS konference zaměřené na separační vědy v online formátu ve dnech 30. listopadu až 1. prosince 2020. Vědecký program konference byl tentokrát sestaven ve spolupráci se členy divize analytické chemie Evropské chemické společnosti (EuChemS-DAC).

Prof. František Švec and prof. Petr Solich v úvodu přivítali účastníky a seznámili je se současným stavem projektu. Poté prof. Elia Psillakis (Technical University of Crete, Řecko) představila EuChemS-DAC, letošního partnera konference. Seznam pozvaných přednášejících byl opět plný zvučných jmen a zahrnoval vědce jako jsou Prof. Janusz Pawliszyn, University of Waterloo, CA; Dr. Davy Guillarme, University of Geneva, Švýcarsko; Prof Dr. Barbara Bojko, Nicolaus Copernicus University, Torun, Polsko; Dr. Ezel Boyaci, Middle East Technical University, Ankara, Turecko; Prof. Ken Broeckhoven, Vrije Universiteit Brussel, Belgie; Manuel Miró, University of Balearic Islands, Palma de Mallorca, Španělsko; Prof. Sibel A. Özkan, Ankara University, Turecko; Prof. Marcela Segundo, University of Porto, Portugalsko; Prof. Charlotta Turner, Lund University, Lund, Švédsko. Mezi přednášejícími byli i dva členové projektu STARSS, doc. Dalibor Šatínský a doc. Petr Chocholouš. Celkem bylo prezentováno 13 přednášek a program byl doplněn dvěma diskusními fóry na téma úprava vzorku – hlavního tématu letošní konference. 

Ke konferenci se letos připojilo více než 120 účastníků ze 17 zemí a 43 institucí.

Úspěšný průběh konference pomáhá naplňovat cíle projektu STARSS, které směřují k tvorbě týmu zabývajícího se pokročilými separačními metodikami a cílí na mezinárodní excelenci ve výzkumu, rozšíření povědomí o pracovní skupině STARSS a Farmaceutické fakultě UK, jakož i ke sdílení poznatků mezi zkušenými a mladými vědci.

 

Konference byla podpořena projektem STARSS (Reg. No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465) spolufinancovaného z EFRR.

EU

 

Text: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS