Právní dokumenty vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví

23.11.2020

Dne 20. 11. 2020 byla vydána celkem 4 usnesení vlády, která na sebe časově navazují, a upravují dobu od 21. 11. do 12. 12. 2020. Pro vysoké školy budou postupně platit dva režimy – do 24. 11. režim stávajících omezení, od 25. 11. se rozšiřují výjimky (více níže).

Usnesení vlády č. 1196 – prodlužuje stávající opatření týkající se VŠ do neděle 22. 11. 2020.

Usnesení vlády č. 1197 – platí od 23. 11. do 24.11., opatření stejná jako doposud.

Usnesení vlády č. 1198 – platí od 25. 11. do 29. 11.

 • zakazuje se osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje:

  a) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  b) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,
  c) na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,
  d) na studium v doktorském studijním programu,
  e) na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury,

 • součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí studijního programu,
 • součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí studijního programu.

Usnesení vlády č. 1199 – platí od 30. 11. do 12. 12. – pro vysoké školy platí stejný režim jako ten v usnesení vlády č. 1198.

Další informace

Další informace na stránce shromažďující informace týkající se COVID-19.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS