Pozvánka na Den otevřených dveří a další akce pro uchazeče o studium

03.01.2020

Den otevřených dveří pro uchazeče o studium, Jednodenní Juniorskou Univerzitu Karlovu a Farmaceutický korespondenční seminář pro středoškoláky připravila na 11. leden 2020 Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové.

Den otevřených dveří

Na sobotu 11. ledna 2020 je pro zájemce připraven Den otevřených dveří, který proběhne v budově nového Kampusu Univerzity Karlovy ve Zborovské ulici vedle Fakultní nemocnice. Návštěvníci se během úvodní přednášky dozví informace o možnostech studia na Farmaceutické fakultě UK, studijních programech Farmacie a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, o přijímacím řízení a možnostech přijetí bez přijímací zkoušky a také o uplatnění absolventů v ČR i zahraničí. Nebudou chybět ani informace o možnostech vycestovat v rámci studia, o ubytování na kolejích a stravování v menze a o mimoškolních aktivitách a studentském životě. Po přednášce budou následovat prohlídky moderního vybavení fakulty v menších skupinkách s průvodci z řad studentů. Více informací najdete na www.faf.cuni.cz/Den-otevrenych-dveri.

V rámci Dne otevřených dveří se odpoledne koná Jednodenní Juniorská Univerzita Karlova, která je určena pro středoškolské studenty se zájmem o obor a vědy v chemicko-biomedicínské oblasti a pro studenty vyšších ročníků gymnázií. Jde o sérii přednášek, ukončenou testem, za jehož úspěšné složení lze získat bonifikaci 5 bodů k přijímacím zkouškám na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Účastník obdrží certifikát, kterým na přijímacích zkouškách doloží získané body. Zájemci o účast na Jednodenní Univerzitě Karlově se musí předem zaregistrovat na www.faf.cuni.cz/JUK.

Ve stejný den, kdy bude možné si prohlédnout fakultu, bude také zveřejněna v rámci Farmaceutického korespondenčního semináře (FARMAKOS) první sada úloh určená středoškolákům. Korespondenční seminář představuje několik sad úloh, které připravují vysokoškolští studenti pro středoškoláky se zájmem o farmacii, chemii, biologii, ale i další obory, které jsou součástí studia na Farmaceutické fakultě UK. Středoškoláci vypracují odpovědi na zadané úkoly a odešlou je elektronicky organizátorům, kteří úlohy opraví, obodují a v daný termín zveřejní autorské řešení úloh. Pro úspěšné řešitele pak bude připraveno víkendové soustředění s přednáškami a návštěvou některých laboratoří na fakultě. Více informací najdete na www.faf.cuni.cz/FARMAKOS.

Informace o studijních programech a termínech pro podávání přihlášek ke studiu najdete na stránkách v sekci Uchazeči o studium.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS