Odešla PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D.

06.01.2020

V úterý 31. prosince 2019 nás opustila ve věku pouhých 40 let kolegyně PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D., odborná asistentka Katedry sociální a klinické farmacie.

Magda Vytřísalová pocházela z Uničova. Vystudovala magisterský obor farmacie na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové (2003), kde posléze pokračovala v doktorském studiu oboru klinická farmacie. Jejími hlavními výzkumnými směry byly aspekty compliance a persistence k léčbě u různých typů onemocnění, veřejné zdraví, osteoporóza v systému primární péče a spotřeby léčiv, přičemž v daných oblastech výzkumu pokračovala i po úspěšné obhajobě doktorské práce (2010) jako odborná asistentka katedry. Se svým týmem publikovala na tři desítky odborných původních i souhrnných prací v tuzemských i zahraničních periodikách indexovaných nejen v databázích Web of Science a SCOPUS. Do její publikační aktivity se zařadila i velmi úspěšná monografie Klinická farmacie II, kterou spolu s prof. Jiřím Vlčkem editovala.

IMG_0357IMG_0202IMG_0215IMG_0069IMG_7004IMG_0049

S nástupem do doktorského studia se Magda začala věnovat i pedagogické aktivitě a posléze jako odborná asistentka katedry se významně podílela na výuce Sociální farmacie, Odborných informací o léčivech a garantovala předměty Obecné principy v péči o zdraví, Farmakoekonomika a hodnocení zdravotnických intervencí a Regulační záležitosti ve farmacii. Od roku 2003 současně pracovala jako lékárník a zejména jako odborná redaktorka časopisu Remedia (2006–2012).

Magda byla bojovnice jak v osobním, tak v profesním životě, a dokázala jít s nesmírnou houževnatostí a invencí směrem, který si předsevzala. Měla velmi blízko k habilitaci, prokazovala inovativní vztah k výuce, milovala klasickou hudbu, hru na klavír a tanec.

Brzký odchod Magdy nás velmi zasáhl. Věnujme jí v naší mysli tichou vzpomínku.

Spolupracovníci z Katedry sociální a klinické farmacie


Foto: archiv Katedry sociální a klinické farmacie

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS