Návštěva prof. Rob Horne na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové

27.01.2020

Profesor Rob Horne byl ve dnech 21. a 22. ledna 2020 pozván Katedrou sociální a klinické farmacie, aby zde představil své vědecké zaměření včetně metod zkoumajících chování stran užívání léčiv pacienty a aby se svou plenární přednáškou vystoupil v rámci 10. ročníku Postgraduální a postdoktorandské vědecké konference. Rob Horne je profesorem behaviorálního lékařství na University College London (UCL), School of Pharmacy, kde je zakladatelem a vedoucím Centra pro behaviorální medicínu. Je špičkovým vědcem v oblasti psychologických a behaviorálních aspektů při užívání farmakoterapie, přičemž mimo jiné vytvořil teorii plánovaného chování a vyvinul celosvětově používané dotazníky na měření adherence (Beliefs about Medication Questionnaire a Medication Adherence Report Scale). Tyto dotazníky jsou používány i v rámci výzkumných projektů Katedry sociální a klinické farmacie a tato dvoudenní návštěva tak přinesla mnoho dalších zajímavých a nových poznatků.

Program návštěvy byl zahájen workshopem se studenty doktorského studia a vědeckými pracovníky Katedry sociální a klinické farmacie. Byly diskutovány jednak dva probíhající projekty studentek doktorského studia z hlediska monitorování a hodnocení lékové adherence, jednak budoucí projekty probíhající na obou pracovištích. Odpoledne téhož dne měl prof. Rob Horne přednášku s názvem „The Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ) and Research projects at the Centre of Behavioural Medicine – challenges to research of medicines in real world“, určenou pro studenty, výzkumné pracovníky a zdravotnické profesionály. Přednášce předcházelo uvítací slovo prof. Jiřího Vlčka a představení katedrálního výzkumu o lékové adherenci v podání dr. Kateřiny Malé. Celý den byl doprovázen přátelskou a inspirující atmosférou, což bylo podtrženo společenským večerem v podobě turnaje v badmintonu.

BBB_0236BBB_0241BBB_0244afternoon-lectureBBB_0246badmintonBBB_0252IMG_0118IMG_0126

Druhý den návštěvy prezentoval prof. Rob Horne v rámci Postgraduální a postdoktorandské vědecké konference přednášku „Understanding and addressing non-adherence to medicines”. Přednáška byla strhující nejen pro výzkumníky v dané oblasti, ale pro celé široké auditorium. Odpoledne navázal program sekcí Klinické a sociální farmacie, které prof. Rob Horne spolu s prof. Jiřím Vlčkem předsedali. Bylo zde představeno 11 prací studentů doktorského studia, a přestože se tyto práce týkaly různých aspektů farmakoterapie (např. lékové problémy u pacientů po transplantaci ledvin, antibiotická nebo antikoagulační profylaxe, optimalizace farmakoterapie u geriatrických pacientů), přinesly zajímavé výzkumné výstupy a atraktivní diskusi.

Bylo nám ctí hostit profesora Roba Horna na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, excelentního odborníka, který poukázal na současné vědecké metody účinného měření chování zdravotnických pracovníků a pacientů směrem k farmakoterapii a jejich roli v terapeutické hodnotě léčiv.

Tato přednáška byla podpořena projektem Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA - CDN) reg č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841 spolufinancovaného z EU.

EU

Text: prof. Jiří Vlček, dr. Kateřina Malá
Foto: Andrea Pezzillo, Marcela Jeřábková, Kateřina Malá

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS