Lékové informační centrum v roce 2019

03.02.2020

Lékové informační centrum (LIC), společné pracoviště Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové (FAF UK) a Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK) je druhé nejstarší a jediné univerzitní centrum tohoto druhu v České republice. V roce 2019, který byl 26. rokem existence LIC, bylo řešeno celkem 37 lékových dotazů od tazatelů z řad odborné zdravotnické veřejnosti. Dotazy byly zpravidla komplexního charakteru, vyžadovaly hlubší analýzu a rešerši dostupnými informačními zdroji a jejich zpracování trvalo průměrně 3,5 hodiny. Z FNHK bylo řešeno celkem 5 dotazů, především z oblasti revmatologie. Zajímavý byl dotaz týkající se bezpečnosti analgetické Mikešovy směsi u pacienta s hepatopatií. Z terénu pak bylo zaznamenáno nejvíce dotazů z Prahy a Moravskoslezského kraje, odkud pochází i dotaz s tajemným názvem „Stín brokátového závoje a hořcový elixír a jeho možná hepatotoxicita a interakce s léčbou u 26letého pacienta s Gilbertovým syndromem a asymptomatickou hyperbilirubinémií“.

Zpracování lékových dotazů v LIC je umožněno, mimo jiné, díky přístupu k rozsáhlému fondu tištěných i elektronických odborných informačních zdrojů, ale také díky vyškoleným členům LIC, kteří standardním procesem a s využitím principů medicíny založené na důkazu informace v daných zdrojích vyhledávají, analyzují a formulují do požadovaných odpovědí. Na chodu LIC se během roku aktivně podílelo 17 členů. Jedná se o zaměstnance Katedry sociální a klinické farmacie FAF UK včetně odborníků se specializační způsobilostí a aktivně praktikujících klinicko-farmaceutickou péči, dále studenty prezenčního a kombinovaného doktorského studia oboru klinická a sociální farmacie, pro které činnost v LIC slouží mimo jiné k odbornému výcviku, a klinické farmaceuty a klinického farmakologa z FNHK. Zároveň jsou některé dotazy s výhodou konzultovány se specialisty FNHK či kolegy z jiných kateder FAF UK. Členská základna také čítá vyškolené pregraduální studenty farmacie, z nichž někteří analyzují dílčí činnosti LIC v rámci svých diplomových prací.

Všechny lékové dotazy jsou evidovány a strukturně členěny v databázi LIC, která je kontinuálně vedena od založení centra. V roce 2019 byla provedena analýza všech evidovaných dotazů, které se týkaly komplementární a alternativní medicíny (KAM). Poster s analýzou řešených KAM dotazů byl představen na 48. sympoziu European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) ve slovinské Lublani. Rovněž byla v rámci diplomové práce uskutečněna anketa spokojenosti respondentů s řešenými dotazy za léta 2015–2017, která posloužila k reflexi a zdokonalení procesů v LIC. Připomínáme tímto tazatelům, že při zadávání dotazů je vhodné využít kontaktní formulář, který usnadňuje standardizaci zadávání a evidenci dotazů.

Pro farmaceuty v předatestační přípravě oborů klinická farmacie, nemocniční lékárenství či praktické lékárenství a pro lékaře, kteří se chtějí zdokonalit v práci s odbornými informačními zdroji a řešení lékových problémů, byla v uplynulém roce uspořádána dvoudenní odborná stáž, která se věnovala především prohloubení znalostí a práci s odbornými informačními zdroji, základům farmakoepidemiologie a interpretaci informací o léčivech. V nadcházejícím roce jsou plánovány další stáže, na které jsou všichni zájemci srdečně zváni.

Děkujeme a těšíme se na Vaše dotazy, které nás pro Vás baví řešit!

Text: PharmDr. Petra Rozsívalová, PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS