Krizová opatření platná od 22. 10. 2020

21.10.2020

Nově vyhlášená usnesení vlády se nedotýkají studia na vysoké škole. Tato informace je potvrzena i z odboru vysokých škol MŠMT.

Usnesení č. 1078

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

  1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
  2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
  3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
  4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
  5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
  6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
  7. výkonu vybraných důležitých povolání nebo činností

a další dle usnesení

II. nařizuje

1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště,

2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, se stanovenými výjimkami 

Omezení volného pohybu osob nedopadá na studium na vysoké škole, které je nadále řešeno usnesením č. 1022 ve znění usnesení č. 1074 a praktická výuka bude nadále probíhat.

Úplné znění usnesení č. 1078.

Usnesení č. 1079

Dalším usnesením se zakazuje prodej a poskytování služeb v provozovnách, provoz ubytovacích zařízení se stanovenými výjimkami a další dle usnesení.

Úplně znění usnesení č. 1079.

Další informace

Další informace na stránce shromažďující informace týkající se COVID-19.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS