Informace pro uchazeče o studium (ke dni 21. 5. 2020)

21.05.2020

Informace pro uchazeče o studium (aktualizace ke dni 21. 5. 2020)

Byly zveřejněny Nové podmínky pro přijetí pro akademický rok 2020/2021, vydaných v souvislosti s epidemií koronaviru (vydáno dne 21. 5. 2020).

Informace pro uchazeče o studium (aktualizace ke dni 13. 5. 2020)

 • Magisterský studijní program FARMACIE a bakalářský studijní program LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ prezenční forma studia
  V souvislosti s nouzovým stavem využil děkan fakulty Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. možnost, uvedenou v § 3 odst. 3 Zákona č. 188/Sb. a předložil Akademickému senátu fakulty návrh nového kritéria pro ověřování podmínek pro přijetí ke studiu. Termín projednání tohoto návrhu je stanoven na 20. 5. 2020 a bezprostředně poté budou informace zveřejněny na webových stránkách fakulty a prostřednictvím informačního systému, v němž uchazeči podali přihlášku.
   
 • Navazující magisterský studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
  Řádný termín přijímacích zkoušek se koná dne 9. 6. 2020. Podmínky přijímacího řízení jsou beze změn a jsou zveřejněny na odkazu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví.
   
 • Bakalářský studijní program LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ kombinovaná forma studia
  Pro přijetí ke studiu bylo upuštěno od konání přijímací zkoušky (čl. 5, odst. 4 Řádu přijímacího řízení). Všichni uchazeči již byli písemně vyrozuměni.

Pro další informace sledujte prosím naše stránky pro uchazeče o studium.

Informace pro uchazeče o studium (ke dni 3. 4. 2020)

Vážení uchazeči,

dovolujeme si Vás informovat, že květnové a červnové termíny konání přijímacích zkoušek, stanovené v období od 10. května 2020 včetně a dále, zatím pro tuto chvíli platí podle vyhlášených podmínek přijímacího řízení. Nicméně, v závislosti na vývoji krizové situace může dojít k dalším změnám. O případných změnách budete informováni na webu univerzity, webu fakulty a prostřednictvím Studijního informačního systému.

V návaznosti na zvažované posuny maturitních zkoušek upozorňujeme, že přijímací zkoušky můžete skládat, i když v tu dobu ještě nebudete mít maturitu. Tu musíte absolvovat před zápisem do studia.

Rovněž připomínáme, že všechny termíny SCIO testů, které ještě neproběhly, byly posunuty na termíny pozdější. Více naleznete zde https://www.scio.cz/nsz/terminy/ a na webových stránkách jednotlivých fakult, které výsledky SCIO testů v přijímacím řízení zohledňují.

Pro další informace sledujte prosím naše stránky pro uchazeče o studium.

Studijní oddělení

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS