Farmaceutická fakulta UK se připojila k výzvě „Hradec Králové tiskne štíty“

06.04.2020

Kromě několika moderních analytických přístrojů se v rámci projektu STARSS (Specialized Team for Advanced Research on Separation Science) podařilo zakoupit také 3D tiskárnu. Tato tiskárna se na Katedře analytické chemie využívá především pro tisk různých pomůcek, které ulehčují každodenní práci v analytické laboratoři. Své využití ale našla také pro tisk prvků, které otevírají nové možnosti v přípravě a analýze vzorků. Nedávno se tak na Katedře analytické chemie díky 3D tiskárně podařilo vyvinout polypropylenové klece sloužící jako podpora sorbentu tvořeného z mikro a nanovláken při extrakci analytů ze vzorků o velkém objemu. O této práci pojednává článek Ivany Horstkotte Šrámkové et al. „3D-Printed Magnetic Stirring Cages for Semidispersive Extraction of Bisphenols from Water Using Polymer Micro- and Nanofibers“ nedávno publikovaný v prestižním časopise Analytical Chemistry (IF2018 6,350).

S nástupem pandemie COVID-19 a nedostatkem některých ochranných prostředků pro klíčové profese v boji s virem SARS-CoV-2 se využití této 3D tiskárny radikálně změnilo. Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy se připojila k výzvě „Hradec Králové tiskne štíty“ a tiskárna se tak v současné době využívá pro tisk komponent k ochranným plexištítům, které byly vyvinuty ve spolupráci společnosti Trilab s.r.o. a Univerzity Hradec Králové.

Obr1Obr2aObr33d-tisk-proti-covid

Text: Kolektiv Katedry analytické chemie Farmaceutické fakulty UK
Fotografie: Kolektiv Katedry analytické chemie a www.hradectisknestity.cz

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS