Půlení farmaceutů v benefiční podobě

24.04.2019

„Půlení farmaceutů“ je tradiční akce studentů třetích ročníků Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kterou pořádají na počest úspěšného zdolání poloviny studia. A aby to nebylo jen o zábavě a velké party, domluvili se letošní třeťáci na tom, že zorganizují Půlení v benefičním duchu.

Studenti třetího ročníku se rozhodli výdělkem, který jim akce přinesla, podpořit neziskovou organizaci Křesadlo HK, které pomáhá lidem s poruchami autistického spektra (PAS). Toto centrum nabízí služby sociální rehabilitace a odborného sociálního poradenství pro děti a dospělé s PAS a navazující aktivity pro jejich rodinu a blízké (např. podpůrné rodičovské a sourozenecké skupiny, besedy, individuální péče).

Křesadlo obdrželo částku 45302 Kč

Proč se studenti rozhodli právě pro organizaci pracující s lidmi s PAS? Půlení se konalo 3. dubna 2019 a shodou okolností byl 2. dubna Světový den porozumění autismu. Proto se rozhodli zaměřit na tuto problematiku. Aby o ní zvýšili povědomí u veřejnosti a sami se v tomto směru vzdělali, zorganizovali společně se Spolkem českých studentů farmacie přednášku na toto téma.

Snaha tuto benefiční akci uskutečnit se opravdu vyplatila. Konečná částka, kterou Křesadlo obdrželo, tvořila neuvěřitelných 45 302 Kč! Velká část obnosu byla tvořena příspěvky ze studentské sbírky, do které se zapojili studenti napříč všemi ročníky fakulty. Všem, kteří podpořili záměr našich třeťáků, mnohokrát děkujeme!

Text: Martin Langmann, student Farmaceutické fakulty UK

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS