Proběhlo tradiční Setkání seniorů

10.06.2019

Dne 6. 6. 2019 se konala v prostorách Zahrady léčivých rostlin každoroční akce Setkání seniorů pořádaná Farmaceutickou fakultou UK. Členky VOS společně s paní Gabrielou Opltovou (sekretářkou děkana) se postaraly o skvělou organizaci a přípravu. Akce se zúčastnilo 55 seniorů.

Pan profesor Tomáš Šimůnek (děkan fakulty) informoval bývalé zaměstnance o současném dění na naší alma mater a o akcích, které se konají během celého roku k 50. výročí naší fakulty. Z vedení fakulty se setkání zúčastnil také pan profesor Petr Solich (proděkan pro vnitřní záležitosti, evropské projekty a strategický rozvoj fakulty) a paní inženýrka Lenka Vlčková (tajemnice fakulty).

Pan profesor Jaroslav Dršata promítl a komentoval film s poetickým názvem „Cesta do pravěku“ o výstavbě a začátcích výuky na fakultě, který sám vytvořil z archivních fotografií. Setkal se s velkým zájmem publika. Dr. Jana Karlíčková upozornila přítomné, že je možné navštívit sbírkový skleník a střechu výukové budovy, která je nově zrekonstruována.

Na akci vládla vřelá, přátelská atmosféra, kterou zachycují přiložené fotografie.

BBB_8998BBB_9000BBB_9027

Text: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D.
Fotografie: Ing. Kateřina Duspivová

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS