Proběhla 9. Postgraduální a 7. Postdoktorandská vědecká konference Farmaceutické fakulty UK

Datum zveřejnění: 28.01.2019

EFSA-CDNVe dnech 23. a 24. ledna 2019 proběhla na Farmaceutické fakultě UK, v rámci projektu EFSA-CDN, 9. Postgraduální a 7. Postdoktorandská vědecká konference, která měla v letošním roce více než 160 účastníků. Konference byla zahájena společnou sekcí, během které postupně vystoupili tři zahraniční strategičtí partneři projektu EFSA-CDN: prof. Des Richardson z University of Sydney, Austrálie, prof. Marcela Segundo z University of Porto, Portugalsko a prof. Pavel Kočovský z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Stockholmské univerzity. Pozvaní odborníci přednášeli nejen o své bohaté vědecké práci, ale v případě prof. Richardsona i o tom, jak připravit kvalitní vědecký článek pro publikaci v prestižních mezinárodních časopisech.

Po skončení úvodní sekce byla konference tradičně rozdělena do sedmi tematických sekcí, ve kterých prezentovalo své vědecké práce 90 postgraduálních studentů a mladých vědeckých pracovníků. Ti měli k dispozici 15 minut na představení své vědecké práce, získaných výsledků a na diskusi. Její úroveň výrazně zvýšili zahraniční hosté v roli předsedajících: Prof. Kočovský v sekci Bioorganická a farmaceutická chemie, prof. Segundo, prof. Montenegro (obě University of Porto, Portugalsko) a prof. Kolev (University of Melbourne, Austrálie) v sekci Farmaceutická analýza a bioanalytická chemie, a prof. Richardson v sekci Farmakologie a toxikologie. Diskuse pak pokračovala během neformálního společenského večera na Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK, kde se kromě přednášejících sešli i zahraniční hosté, školitelé a mentoři, a další aktivní účastníci konference.

BBB_8187BBB_8188BBB_8194BBB_8211IMG_5084_editedIMG_5091IMG_5103_editedIMG_5118_editedIMG_5179_edited

Věříme, že konference byla přínosem pro všechny účastníky a zejména těm méně zkušeným přinesla novou inspiraci a motivaci do další vědecké práce. Rovněž věříme, že se přenos mezinárodních odborných znalostí a zkušeností pozitivně projeví ve zvýšení publikační činnosti.

Tato konference byla podpořena projektem Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA - CDN) reg č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841 spolufinancovaného z EU.

 

EU

 

Text: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D., doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., ing. Martin Hubáček
Foto: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. a Marcela Jeřábková

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS