Představení fakulty na zasedání Mezinárodní rady Univerzity Karlovy

30.05.2019

Ve dnech 27. a 28. května 2019 proběhlo v prostorách Karolina setkání Mezinárodní rady Univerzity Karlovy (IAB - International Advisory Board), která byla zřízena v roce 2014 jako poradní orgán Rektora UK. Hlavním úkolem IAB je určování hlavních směrů vědecké a vzdělávací práce univerzity a systému vnitřního financování. Jejími členy jsou světově uznávané vědecké a pedagogické osobnosti působící ve špičkových zahraničních institucích.

Program letošního setkání zahrnoval problematiku vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti na UK, novinky z univerzitní aliance 4EU+, hodnocení projektů PRIMUS a konečně představení dvou fakult univerzity, Fakulty tělesné výchovy a sportu a naší Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.

f2f3

V úvodu prezentace Farmaceutické fakulty v Hradci Králové vystoupil děkan fakulty prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., a přítomným členům IAB a dalším hostům přiblížil historii fakulty, její současnou organizační strukturu, financování a pedagogickou činnost. Další část prezentace patřila vědecké činnosti, kterou přednesl proděkan pro vědeckou činnost doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. V této části prezentace byly představeny jednotlivé výzkumné směry, nejvýznamnější vědecké projekty řešené na fakultě a konečně statistika výsledků tvůrčí činnosti fakulty v posledních pěti letech. Na závěr vystoupil zahraniční expert a klíčový pracovník projektů EFSA-CDN a STARSS prof. František Švec, který blíže představil cíle a svojí roli ve druhém ze jmenovaných projektů. Po skončení prezentace následovala bohatá diskuse se členy IAB, především s prof. Keithem Gullem, profesorem molekulární biologie na Oxfordské univerzitě, o plánovaných investicích z projektu EFSA-CDN a s prof. Peterem Kuhnem z University of Southern California Dornsife o konkrétních vědeckých cílech a zaměření projektu STARSS.

Text: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
Fotografie: Univerzita Karlova

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS