Odešel prof. RNDr. František Bartoš, DrSc.

20.02.2019

prof. RNDr. František Bartoš, DrSc.Prof. RNDr. František Bartoš, DrSc., který dlouhá léta působil na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, zemřel dne 14. února 2019 ve věku 95 let.

František Bartoš se narodil 21. prosince 1923 v Novém Bydžově. Rodina se přestěhovala do Hradce Králové, kde v letech 1935-1943 studoval na gymnáziu. Miloval přírodu, proto volba studia byla jednoznačná, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1945-1950 zde studoval biologii.

Později v Hradci Králové nastoupil na Vojenskou lékařskou akademii jako asistent na Katedře biologie. Později se stal odborným asistentem na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové, kde byl také jmenován docentem. Zde prováděl své vědecké pokusy v oblasti hojení ran a změny struktury kolagenu.

V roce 1969 opustil Lékařskou fakultu a přestoupil na nově vzniklou hradeckou Farmaceutickou fakultu na Katedru farmakologické propedeutiky (dnes Katedra biologických a lékařských věd). Vedoucím katedry byl v období 1976-1990.

Do pozdního věku se vzdělával a zajímal se o rozvoj biologie. Jeho aktivita i v pozdním věku byla obdivuhodná, stále zůstával v kontaktu s pracovníky fakulty.

Čest jeho památce!

prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
proděkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS