Konference projektu InoMed proběhla v Jablonném nad Orlicí

06.11.2019

Ve dnech 31. října a 1. listopadu 2019 se uskutečnila úvodní konference projektu Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (dále jen InoMed). Tento projekt, který je v prvním roce své realizační fáze, si klade za cíl posílit výzkumnou spolupráci mezi Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy, Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnicí Hradec Králové, a dále rozvíjet dosavadní spolupráci s aplikační sférou. Konference se zúčastnilo 12 akademických, 7 administrativních a 19 ostatních pracovníků (doktorandů a postdoků).

Místem konání konference se stal hotel Filipinum v Jablonném nad Orlicí. Úvodního slova se ujal prof. Wsól, který jako garant projektu přivítal všechny přítomné a popřál jim mnoho úspěchů v realizaci výzkumných cílů projektu. Dále detailněji hovořil o historii přípravy a celkovém záměru projektu InoMed, který je tvořen celkem čtyřmi výzkumnými záměry. Prof. Wsól také zdůraznil povinnost plnění výstupů a indikátorů projektu pro jednotlivé výzkumné týmy a upozornil na úskalí dedikace publikací více evropským projektům.

DSCN0012f1

V odpolední části seznámila prof. Řezáčová přítomné s výzkumným záměrem 1, který se zabývá předaplikačním výzkumem protinádorových léčiv. Po ní vystoupil s prezentací doc. Štěrba s představením záměru 2, jež se věnuje prevenci negativního dopadu protinádorové léčby na kardiovaskulární systém. Dále proběhla prezentace Mgr. Kukly jako zástupce aplikační sféry a Mgr. Bartošové z Fakultní nemocnice, která seznámila přítomné s problematikou ochrany duševního vlastnictví. První den konference byl zakončen diskuzí mezi administrativními a odbornými pracovníky projektu s důrazem na administrativní a ekonomické stránky projektu.  

Druhý den konference byl věnován představení výzkumných záměrů 3 a 4. Prof. Pávek s doc. Kučerou představili výzkumný záměr předaplikačního výzkumu nových léčiv pro metabolické onemocnění jater spojené se steatózou a cholestázou a doc. Fialová výzkum rozvoje včetně praktického uplatňování poznatků klinické farmacie v geriatrii. Konference byla zakončena diskuzí o budoucích výzkumných aktivitách projektu InoMed.

Dle kladných referencí účastníků úvodní konference projektu InoMed lze usuzovat, že uspořádaná akce měla pozitivní dopad na předávání zkušeností a navázání nových kontaktů mezi odborníky napříč zúčastněnými institucemi.

Tato konference byla podpořena projektem Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046) spolufinancovaného Evropskou unií.

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS