Vzpomínka na prof. MUDr. Zdeňka Fendricha, CSc.

18.01.2018

fendrich-(1).jpgHvězda Betlémská si na Tři krále – 6. 1. 2018 – s sebou odnesla do věčného klidu prof. MUDr. Zdeňka Fendricha, CSc. – dlouhodobého kolegu a vedoucího Katedry farmakologie a toxikologie.

Zdeněk, jak jej oslovovali všichni jeho přátelé, a díky jeho vstřícné a kamarádské povaze jich nebylo málo, se narodil 16. 9. 1942 v Rychnově nad Kněžnou.  V podhůří Orlických hor, ovšem již v Letohradu (Kyšperku) prožil se svými sedmi sourozenci své dětství a mládí. Úspěšně vystudoval Gymnasium v nedalekém Žamberku a poté absolvoval hradeckou Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v letech 1959-1965. Po roční vojenské základní službě nastoupil v r. 1966 jako odborný asistent na Ústav farmakologie zmíněné fakulty vedeného vynikajícím pedagogem a vědcem prof. MUDr. Vojtěchem Grossmannem. Zabýval se transportem léčiv jak in situ, tak in vitro z trávicího ústrojí. Se vznikem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové v r. 1969, již pod vedením jejího prvního děkana prof. RNDr. Jaroslava Květiny, DrSc., dr. h. c., nastoupil na Katedru farmakologie a toxikologie, kde v r. 1974 obhájil svoji disertační práci. Díky své odbornosti a výborným jazykovým schopnostem pobývá dlouhodobě na zahraničních stážích: 1977-8 na Oddělení farmakologie Univerzity Tampere (Finsko), 1983-7 na Katedře farmakologie a klinické farmacie Univerzity Ahmadu Bello v Zarie (Nigérie) a nakonec v r. 1989 na Oddělení porodnictví a gynekologie v Bernu (Švýcarsko). V r. 1995 získal profesuru v oboru Humánní a veterinární farmakologie na Univerzitě Karlově. V letech 1992-2007 zastával funkci vedoucího Katedry farmakologie a toxikologie na mateřské fakultě. Oblast farmakokinetiky, jmenovitě transportní systémy, neopustil, naopak vypracoval techniku studia transportu přes placentární bariéru in situ u potkana. V této oblasti část kolektivu jeho katedry pracuje  úspěšně dodnes. Své spolupracovníky, nejenom ve zmíněné oblasti výzkumu, vždy podporoval a přátelsky jim radil. Jeho veselá povaha a neobvyklé vypravěčské schopnosti, kdy i zdánlivě banální příhody prezentoval nesmírně zábavně, z něj činily velmi oblíbeného společníka a vůdčí osobnost pracovního kolektivu i odborných či společenských akcí.

Prof. MUDr. Zdeněk Fendrich, CSc. je autorem či spoluautorem řady monografií, učebních skript, původních i přehledových článků. Aktivně se zúčastnil více než 60 mezinárodních konferencí.

Byl členem celé řady jak národních, tak i mezinárodních společností, např. International Federation of Placenta Association.

Milý Zdeňku, odpočívej v klidu.
 

Kolektiv pracovníků Katedry farmakologie a toxikologie

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS