Úvod do studia pro studenty prvních ročníků odstartoval nový akademický rok

03.10.2018

Dne 1. 10. 2018 se ve velké aule nového Kampusu Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy konal již tradiční úvod do studia pro studenty prvních ročníků magisterského studia oboru Farmacie.

Program zahájili PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. – předsedkyně Akademické senátu Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, a doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. – proděkan pro vědeckou činnost, doktorské studium a transfer technologií. Studenti byli v první den nového akademického roku seznámeni s fakultou, její organizační strukturou, s pravidly a možnostmi, které jim studium na Farmaceutické fakultě nabízí. Dále získali informace o vědě, výzkumu a možnostech vzdělávání v zahraničí. Mgr. Petr Matouš potom studenty upozornil na problémy, se kterými se mohou během studia setkat, na modelových příkladech rozebral možnosti, jak těmto problémům předcházet či nastalé problémy řešit. Místopředsedkyně AS FaF UK Eliška Voříšková informovala studenty o významu Akademického senátu fakulty. Rovněž se objevil příspěvek o informačních technologiích na Farmaceutické fakultě, o organizaci jazykové přípravy a výuky tělesné výchovy. V neposlední řadě zazněl příspěvek o modifikacích studia studentů se speciálními potřebami. Velkým oživením programu byla přítomnost vedení Spolku českých studentů farmacie.

IMG_0290IMG_0284IMG_0293IMG_0297IMG_0298IMG_0301

Všem novým studentům přejeme hodně štěstí v tomto prestižním, ale zároveň obtížném studiu.

Text: Marcela Jeřábková a doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
Fotografie: Tomáš Holeček

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS