Univerzita Karlova obhájila výborné umístění v dalších dvou mezinárodních žebříčcích

17.08.2018

Univerzita Karlova obhájila své hodnocení v prestižních mezinárodních žebříčcích vysokých škol, které se soustřeďují na hodnocení vědeckého výkonu univerzit, a to v celkovém pořadí i v jednotlivých hodnocených oborech. Podle nejnovějšího vydání Academic Ranking of World Universities se umístila v první třetině třetí stovky hodnocených univerzit, v Tchajwanském rankingu se umístila na konci druhé stovky. V obou případech se jedná o nejlepší umístění ze všech českých vysokých škol. Nejlépe z českých vysokých škol se UK v Tchajwanském rankingu umístila i v širších oborových skupinách.

Academic Ranking of World Universities (ARWU), tzv. Šanghajský žebříček, hodnotí vědeckou a tvůrčí činnost vysokých škol, a to na základě šesti ukazatelů, jimiž jsou počet absolventů, resp. zaměstnanců instituce, kteří byli oceněni Nobelovou cenou či Fieldsovou medailí, počet akademických a vědeckých pracovníků univerzity, kteří patří mezi nejcitovanější světové výzkumníky, počet článků publikovaných v prestižních časopisech Nature a Science, počet článků v mezinárodní bibliografické a citační databázi Web of Science a vážené skóre prvních pěti ukazatelů dělené přepočítaným počtem akademických pracovníků.

Univerzita Karlova se v tomto mezinárodním srovnání v letošním roce nachází okolo 230. místa. Navázala tak na před měsícem publikovaný žebříček Global Ranking of Academic Subjects, za nímž rovněž stojí zpracovatelé Šanghajského žebříčku a ve kterém se UK objevila mezi nejlepšími světovými univerzitami v celkem dvaceti devíti oborech z padesáti čtyř hodnocených. Do první stovky náležela pracoviště UK ve fyzice a v ekonomii, v dalších dvanácti oborech patří mezi prvních dvě stě vysokých škol.

National Taiwan University Ranking (Tchajwanský žebříček) hodnotí vědeckou a tvůrčí činnost vysokých škol na základě bibliometrických indikátorů připravených z údajů uvedených ve Web of Science. Žebříček se prostřednictvím kvantitativních scientometrických ukazatelů snaží indikovat jak objem publikační činnosti, tak její kvalitu (např. H-index, výsledky v časopisech s oborově nejvyšším impakt faktorem), a to v dlouhodobém i krátkodobém horizontu.

V roce 2018 bylo v celkovém žebříčku hodnoceno celkem téměř osm set čtyřicet univerzit z více než čtyř tisíc, které jsou zahrnuty v databázi Essential Science Indicators. Spolu s Univerzitou Karlovou, která se v letošním vydání nachází na 188. místě (oproti roku 2017 se UK zlepšila o devět míst), se v žebříčku ještě umístily dvě vysoké školy, a to Masarykova Univerzita na sdílené 551-600. pozici a České vysoké učení technické na 651-700. místě.

Vedle celkového žebříčku jsou publikovány též žebříčky šesti oborových skupin a čtrnácti oborů v členění přejatém z Web of Science. Univerzita Karlova uspěla v pěti širších oborových oblastech (v zemědělských vědách, klinické medicíně a sociálních vědách byla hodnocena okolo 170. pozice, dvoustovce nejlepších světových univerzit se její pracoviště přiblížila ve vědách o živé přírodě, mezi nejlepšími pěti sty byla hodnocena i v inženýrské oborové skupině.

Výsledky mezinárodních žebříčků opakovaně ukazují, že korelace mezi postavením vysoké školy v žebříčku a finančními prostředky, kterými disponuje, je poměrně silná. Obhájení loňských pozic proto lze vzhledem k dlouhodobému nedostatečnému financování vysokých škol v České republice považovat za úspěch.

Autor textu: Odbor vnějších vztahů UK
 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS