Studenti prezentovali výsledky svých vědeckých prací na Studentské vědecké konferenci

27.04.2018

V prostorách Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové se ve středu a ve čtvrtek, 18. a 19. dubna 2018 konala XXVI. Studentská vědecká konference organizovaná Spolkem českých studentů farmacie. Letošní konference byla nově rozdělena do 4 sekcí – chemické, biologické, technologické a klinicko-sociální. Vzhledem k velkému množství vystupujících studentů byla navíc chemická sekce rozdělena do dvou tematických částí – Farmaceuticko-chemické a Farmaceuticko- analytické.  Celkově letos výsledky své vědecké práce prezentovalo 82 studentů.

Konferenci zahájil Josef Kunrt, prezident Spolku českých studentů farmacie, společně s děkanem fakulty prof. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.D. a doc. PharmDr. Jaroslavem Rohem, Ph.D., proděkanem pro vědeckou činnost.

Prakticky všechny prezentace napříč sekcemi byly hodnoceny velmi kladně a poroty jednotlivých sekcí, které byly jako již tradičně složeny z akademických pracovníků fakulty a vždy alespoň jednoho externího hodnotitele, tak neměly jednoduchou práci s výběrem těch nejlepších. Po závěrečných poradách komise rozhodly o následujících oceněných.

Farmaceuticko-chemická sekce

 1. místo – Martin Juhaščik - Synthesis of ceramides with deuterated sphingosine chains
 2. místo – Cristina Paredes de la Red - Synthesis and antiinfective evaluation of substituted N-(pyrazin-2-yl)benzenesulfonamides
 3. místo – Adam Majcher - Total synthesis and study of human 6-hydroxyceramides in model lipid membranes

Farmaceuticko-analytická sekce

 1. místo – Martin Novák - Development and optimization of chromatographic parameters for chiral separation of promising potential drug against Alzheimer´s disease.
 2. místo – Eliška Čapková Maxová - UHPLC-MS/MS method for the determination of maraviroc in placental perfusions
 3. místo – Martin Juhás - Definition of the carbohydrate binding capacities of the novel enterotoxin LT-IIc

Biologická sekce

 1. místo – Monika Steklá - In vitro evaluation of the photodynamic activity of novel amphiphilic (aza)phthalocyanines
 2. místo – Marie Babková - Studying the impact of the circadian rhythm regulation on the hypothalamic metabolic pathways
 3. místo – Natália Birknerová - DNA methylation changes in oropharyngeal carcinoma

Sekce klinické a sociální farmacie

 1. místo - Petr Domecký - Analysis of antibiotic administration in prophylaxis
 2. místo - Zuzana Očovská - Analysis of drug-related problems potentially leading to hospitalization among geriatric patients
 3. místo - David Suchánek - Selected medicinal products

Technologická sekce

 1. místo - Pavla Audrlická - Cholesterol in human skin barrier: permeability and biophysics
 2. místo - Jana Brokešová - From sugar to film coated tablets - a modernization of production technology.
 3. Místo - Kristína Perďochová - The use of high-speed mixer in mixing of powders

Cenu České farmaceutické společnosti ČLS J. E. Purkyně převzal z rukou prof. Martina Doležala pan Michal Kadaník za svou práci s názvem Nucleophile Assisted Gold(I) Catalyzed Cyclizations.

SVK_2018-17SVK_2018-3SVK_2018-6SVK_2018-8SVK_2018-23SVK_2018-24SVK_2018-35SVK_2018-42SVK_2018-49SVK_2018-54SVK_2018-61SVK_2018-63

První dva výherci z každé sekce postupují do Nadnárodního kola Studentské vědecké konference, které se uskuteční 9. května 2018 v sídle společnosti Zentiva. 

Všem výhercům gratulujeme a postupujícím přejeme mnoho úspěchů v nadnárodním kole.

Text: Mgr. Sylva Novotná a doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
Fotografie: Spolek českých studentů farmacie

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS