Setkání evropských farmaceutických fakult v Parmě

23.05.2018

Od 16. do 18. května 2018 se v italské Parmě konala již 26. výroční konference Asociace evropských farmaceutických fakult (EAFP, eafponline.eu). Tato asociace (založená 1992 v Paříži) nyní sdružuje více než 85 evropských vysokoškolských institucí, které se zabývají výukou budoucích farmaceutů a farmaceutickým výzkumem. Asociace je vedle pořádání každoročních odborných setkání zapojena rovněž do přípravy a podávání evropských grantových projektů, aktivně se podílí na tvorbě evropských direktiv a dalších dokumentů v oboru farmacie.

EAFP Parma

Tématem letošní konference bylo „Pharmacy education: towards pharmaceutical sciencies“. Součástí konference byl workshop zaměřený na problematiku sirotčích léčiv (OA, orphan drugs), která se v posledních letech stala „novým Eldorádem“ farmaceutického průmyslu. Na konkrétních příkladech nedávno zavedených OA (např. inhalační teikoplanin pro léčbu bakteriálních infekcí spojených s cystickou fibrózou) byly diskutovány specifika OA (financování, legislativa, délka vývoje aj.).

Samotná konference byla zaměřena na průmyslovou farmacii, na její výuku, měnící se priority a nové výzvy, které přinesla do farmaceutického průmyslu 4. průmyslová revoluce (např. internet věcí, umělá inteligence, 3D tisk, pokročilá robotizace a automatizace). Na závěr konference byla zvolena novou generální sekretářkou EAFP Patricia Santi z hostitelské instituce (University of Parma). Příští setkání se bude konat v roce 2019 v polském Krakově.

Text a fotografie: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS