Proběhl 19. ročník Školy hmotnostní spektrometrie

24.09.2018

Ve dnech 9. – 14. září 2018 se v hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně uskutečnil již 19. ročník Školy hmotnostní spektrometrie, tradiční akce, kde se setkávají odborníci z České republiky i Slovenska zabývající se hmotnostní spektrometrií.

19. ročník Školy hmotnostní spektrometrie

Letošní ročník Školy s podtitulem „Ve dvou se to lépe táhne“ byl organizován skupinou doc. Lucie Novákové z Katedry analytické chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy a Spektroskopickou společností Jana Marka Marci, za podpory projektu STARSS. Jak název napovídá, odborný program byl zaměřen především na spojení hmotnostní spektrometrie se separačními technikami čítajícími chromatografické přístupy a elektroforézu. Mimo to byla diskutována také další témata, jako jsou teoretické aspekty hmotnostní spektrometrie, instrumentace, příprava vzorku k analýze, moderní trendy v hmotnostní spektrometrii, a její využití v různých aplikačních směrech. Před vlastní Školou proběhly dva krátké odborné kurzy – Workflow v metabolomice vedený dr. Isabelle Kohler (Leiden University, Belgie) a Troubleshooting v LC-MS vedený doc. Lucií Novákovou (Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy).

19. ročník Školy hmotnostní spektrometrie

19. ročník Školy hmotnostní spektrometrie

Setkání bylo zahájeno úvodním slovem doc. Lucie Novákové, která letošnímu ročníku Školy hmotnostní spektrometrie předsedala. V průběhu celého týdne následovalo celkem 14 odborných sekcí, ve kterých bylo prezentováno 41 odborných a 9 firemních přednášek pro více než 230 účastníků. Součástí letošního programu byla také prezentace plakátových sdělení, která umožnila mladým výzkumníkům aktivně se podílet na konferenčním programu. Na závěr byla odbornou porotou oceněna dvě plakátová sdělení. Tradiční součástí programu bylo i slavnostní vyhlášení Ceny Vladimíra Hanuše. Tato cena je každoročně udělována za nejlepší práci publikovanou v oboru hmotnostní spektrometrie pod záštitou Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci. Do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 13 původních vědeckých prací, ze kterých odborná hodnotící komise vybrala vítěznou práci s názvem Non-invasive and invasive diagnoses of aspergillosis in a rat model by mass spectrometry ze skupiny prof. Vladimíra Havlíčka z Mikrobiologického ústavu AV ČR. V rámci slavnostního předání byly výsledky této práce prezentovány publiku.

19. ročník Školy hmotnostní spektrometrie

Mezi lektory nechyběli přední představitelé hmotnostní spektrometrie v Čechách – prof. Michal Holčapek (Univerzita Pardubice), doc. Jan Havliš (Masarykova Univerzita), prof. Josef Čáslavský (Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí), prof. Jan Preisler (Ústav chemie PřF Masarykovy Univerzity), dr. Miroslav Polášek (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie Věd ČR), doc. Josef Cvačka (Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR), prof. Karel Lemr (Univerzita Palackého), doc. Petr Bednář (Univerzita Palackého), doc. Ondřej Novák (Univerzita Palackého), dr. Aleš Svatoš (Max Planck Institute for Chemical Ecology, Jena, Německo), dr. David Friedecký (Univerzita Palackého), prof. Patrik Španěl (Univerzita Karlova) a další. Kromě zajímavých přednášek domácích řečníků se konference účastnili tři významní zahraniční hosté – dr. Isabelle Kohler z Univerzity v Leidenu (Belgie), dr. William Craig Byrdwell (Beltsville Human Nutrition Research Center, USA) a prof. Kevin A. Schug (University of Texas at Arlington, USA).

19. ročník Školy hmotnostní spektrometrie

19. ročník Školy hmotnostní spektrometrie

Zajímavý odborný program doprovázela výborná atmosféra i v průběhu společenských večerů a volného odpoledne věnovaného výletům, které akci tradičně doprovází.

Z ohlasů mnoha účastníků věříme, že se konference vydařila, a rádi bychom vás jako členové organizačního výboru pozvali na další ročník „20. Školy hmotnostní spektrometrie“, který se bude konat v září roku 2019. Závěrem děkujeme všem účastníkům za skvělou atmosféru a širokou diskuzi, sponzorům za finanční podporu a všem členům organizačního výboru za velmi dobře odvedenou práci nejen v průběhu konference.

Za organizační výbor dr. Veronika Pilařová a doc. Lucie Nováková

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS