Nejvýkonnější vědeckou institucí v Královéhradeckém kraji je Farmaceutická fakulta

08.01.2018

S ročním zpožděním byly zveřejněny očekávané výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2016 dle Metodiky Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Nejvýkonnější vědeckou institucí je opět Univerzita Karlova v Praze, která je se svými 553 512 RIV body více než 2x výkonnější než České vysoké učení v Praze (252 280 bodů), Masarykova univerzita (250 390 bodů) nebo Univerzita Palackého v Olomouci (200 826 bodů).

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF UK) je pátou nejvýkonnější vědeckou fakultou na Univerzitě Karlově a s 24 915 RIV body (4,5 % z celé UK) se řadí hned za výrazně větší Matematicko-fyzikální, Přírodovědeckou, 1. lékařskou a Filozofickou fakultu.

Potěšující je nejen schopnost publikovat dostatek prací ve vysoce kvalitních impaktovaných časopisech, ale především zařazení dvou publikací do excelentních výsledků v kategorii „A“ v rámci II. pilíře Metodiky.

V rámci Královéhradeckého kraje si Farmaceutická fakulta UK drží pozici nejvýkonnější vědecké instituce a ziskem RIV bodů za sebou nechala nejen Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové (13 992 bodů) nebo Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (7 725 bodů), ale také celou Univerzitu Hradec Králové (22 076 bodů). Bodový zisk FaF UK také převyšuje souhrn tří fakult brněnské Veterinární a farmaceutické univerzity (21 987 bodů) a je 5,7-krát vyšší než dosáhla tamní Farmaceutická fakulta (4 392 bodů).

Zlepšení kvality výzkumné práce na FaF UK a posun směrem vzhůru v žebříčku hodnocených vědeckých institucí přinesl i další výrazný úspěch, kterým je nedávný zisk projektu z OP VVV ve výzvě „EXCELENTNÍ VÝZKUM“.

Text: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS