Farmaceutická fakulta se představila na studentském veletrhu Gaudeamus v Nitře

01.10.2018

Ve dnech 26. a 27. září 2018 se na výstavišti Agrokomplex Nitra konal evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra. Na tomto veletrhu se prezentovaly významné univerzity, vysoké školy a další instituce se sídlem v České republice, na Slovensku i dalších zemích světa.

Svou instituci představilo více než 180 vystavovatelů, jejichž zástupci fundovaně poučili zájemce (studenty středních škol a výchovné poradce) o možnostech studia příslušného oboru a podmínkách přijímacího řízení. Na tomto setkání nechyběla ani Univerzita Karlova, která blíže představila vybrané fakulty – Matematicko‑fyzikální fakultu, Přírodovědeckou fakultu, Fakultu sociálních věd, Evangelickou teologickou fakultu a na nitranském veletrhu letos poprvé zúčastněnou Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Na ní vyučované obory, farmacii a zdravotnickou bioanalytiku, prezentoval její absolvent a v současné době odborný asistent PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D.

123

Veletrh Gaudeamus Nitra se těšil velkému zájmu ze strany středoškolského publika, o čemž vypovídá i vysoká návštěvnost akce. Zájem o studium na naší fakultě byl značný. Proto věříme, že se nám podařilo dostatečně motivovat slovenské středoškolské studenty k tomu, aby při výběru vysoké školy zvolili Univerzitu Karlovu a její Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové.

Text: PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D., prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Fotografie: archiv dr. Kováčika

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS