Farmaceuti na Festivalu vědy 2018

11.09.2018

Ve středu 5. září 2018 se v Praze na Vítězném náměstí uskutečnil již šestý ročník Festivalu vědy, vědecké laboratoře a technologického parku pod širým nebem. Festival vědy je společný projekt vysokých škol, akademických a volnočasových institucí. Jsou zde srozumitelným způsobem pomocí nevšedních pokusů, kvízů a soutěží představeny přírodovědné a technické obory.

IMG_2006IMG_2007IMG_2008IMG_1993IMG_1983IMG_2024

Letošní téma „Technologie hýbou světem“ představilo moderní postupy využívané v mnoha odvětvích více než 17 tisícům zájemců o vědu. Letošního ročníku akce se zúčastnilo 73 vystavovatelů, mezi které již tradičně patří Univerzita Karlova, Česká zemědělská univerzita, České vysoké učení technické, Vysoká škola chemicko-technologická, Vysoká škola ekonomická v Praze, vybrané ústavy Akademie věd ČR a další instituce. Jedním z vystavovatelů byla už potřetí také Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy.  Na stánku naší fakulty byly zájemcům interaktivními ukázkami přiblíženy klíčové disciplíny farmacie, které by měl každý farmaceut znát. Zájemci si tak mohli vyzkoušet poznávání léčivých bylin, plnění tobolek či přípravu gelového základu. Návštěvníkům byl přiblížen princip chromatografie a ukázány jednoduché analytické i biochemické reakce. Byli také seznámeni s působením některých přípravků (např. aktivního uhlí) a s celým procesem vzniku léku.

Věříme, že jsme Farmaceutickou fakultu UK důstojně reprezentovali. Přiblížili jsme činnost a poslání fakulty i farmaceutů širší veřejnosti. Závěrem bych ráda poděkovala všem studentům a zaměstnancům FaF UK, kteří se na akci podíleli a podporovali ji. Jmenovitě především studentům doktorského studia a zaměstnancům fakulty Mgr. Kateřině Breiterové (KFB), Mgr. Juraji Martiškovi (KFT), Bc. Ondřeji Kerestešovi (KACH) a PharmDr. Martinu Ambrožovi, Ph.D., kteří FaF UK prezentovali přímo na Vítězném náměstí.

Text a fotografie: PharmDr. Veronika Pilařová, Ph.D.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS