Delegace z Farmaceutické fakulty UK navštívila Bělgorodskou státní výzkumnou univerzitu

11.05.2018

Ve dnech 16. až 20. dubna 2018 navštívila oficiální delegace z Farmaceutické fakulty UK Bělgorodskou státní výzkumnou univerzitu (BSU), která patří k aktivně rozvijícím univerzitám v Rusku, s velkým zájmem o spolupráci se zeměmi EU. Návštěva byla uskutečněna na základě v říjnu 2017 podepsaného memoranda o porozumění (MoU) mezi farmaceutickými fakultami obou univerzit a měla za cíl nastavení a rozšíření oblastí potenciální spolupráce. Mezifakultní spolupráce začala již v roce 2011 stáží postgraduální studentky v rámci stipendia prezidenta Ruské federace, tato aktivita se letos uskuteční již potřetí.

IMG_8307IMG_8366IMG_8420IMG_8448IMG_8564

Farmaceutickou fakultu UK v Bělgorodě reprezentovali proděkan pro vnitřní záležitosti, evropské projekty a strategický rozvoj fakulty prof. RNDr. Petr Solich, CSc., vědecký pracovník katedry analytické chemie Dr. Maria Khalikova a za katedru farmaceutické technologie PharmDr. Eva Šnejdrová, PhD. Byly prezentovány přednášky o Univerzitě Karlově, Farmaceutické fakultě, o vzdělávacích a výzkumných směrech kateder analytické chemie a farmaceutické technologie.

Zástupci FaF UK navštívili i Medicinský institut a farmaceutické odděleni Univerzity v Bělgorodě, seznámili se zde se strukturou a vědeckým zaměřením. Postgraduální studenti a vědečtí pracovníci na pozicích postdoc z BSU prezentovali na vědecké konferenci dne 17. 4. své vědecké projekty a zúčastnili se aktivní diskuze. Bylo představeno výzkumné centrum farmakologie, které se zabývá preklinickým a klinickým výzkumem na vysoké úrovní. Součástí programu byla také návštěva Lékařské fakulty BSU a nového simulačního fantomového centra, který odpovídá vysoké úrovni vydělávání lékařů pomoci simulací širokého spektru symptomů a kritických situací vyžadujících rychlé a správné jednání záchranné služby.

Česká delegace se setkala s prorektorem BSU pro mezinárodní spolupráci Vladislavem Kuchmistým, vedoucím oddělení mezinárodní spolupráci Michailem Pisarenko a vedoucím oddělení rozvoje postgraduálního a vysokého odborného vzdělání Irinou Shumakovou. Závěrem jednání je velký zájem ruské strany o stáže postgraduálních studentů na Farmaceutické fakultě UK,  možnosti výměny učitelů pro společný vzdělávací proces, spolupráce v programu Erasmus+ a další aktivity.

Autor textu: Mgr. Maria Khalikova, CSc.
Fotografie: Archiv Farmaceutické fakulty UK

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS