Blahopřejeme Ing. Jiřímu Soukupovi

15.05.2018

Dne 8. května 2018 udělil hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán pamětní medaili Ing. Jiřímu Soukupovi. Pan inženýr Soukup je nejen vynikajícím sportovcem, jehož výkony by mu mohla řada z nás závidět, ale rád bych zde vyzdvihnul především to, že stál, společně s doc. Václavem Ruskem a prof. Ivo Haisem u zrodu naší Galerie Na Mostě. Galerie, díky které se naše fakulta stala známou nejen na poli vědy a přípravy farmaceutického dorostu, ale také mezi výtvarnými umělci vpravdě celého Československa.

V době, kdy doc. Rusek již nemohl organizačně a fyzicky výstavy zvládat, byl to právě Ing. Soukup se svými spolupracovníky, kteří dokázali v započatém díle pokračovat a dovést jej až do dnešních dní.

Pane inženýre, blahopřejeme Vám, toto ocenění Vám z celého srdce přejeme a věříme, že pro propagaci kultury a sportu (za to Vám byla medaile udělena) vykonáte ještě mnohé.

soukup-vernisazsoukup-90medaile1medaile2

Text: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Fotografie: Archiv Farmaceutické fakulty UK

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS