11th European Placenta Perfusion Workshop

19.06.2018

Ve dnech 30. - 31. května 2018 proběhlo na půdě naší fakulty mezinárodní vědecké setkání evropských placentologů. Jedenáctého ročníku workshopu pořádaného tentokrát organizačním výborem vědecké Skupiny experimentální farmakologie a lékových interakcí se zúčastnily na tři desítky výzkumníků z Rakouska, Německa, Švýcarska, Nizozemí a Velké Británie. Dvoudenní vědecký program zahrnoval škálu výzkumných témat od transplacentárního transportu léčiv a nanočástic, přes matematické modelování přestupu látek z matky do plodu, po fyziologická témata zahrnující též aspekty placentárních mikrovezikulů.

f1f2f3f4f5

Kromě nadmíru inspirativního vědeckého programu bylo možné, díky podpoře akce primátorem města Hradce Králové, realizovat též účastníky oceňovanou prohlídku města a Bílé věže s průvodcem v angličtině. Setkání bylo dále finančně podpořeno projektem EFSA-CDN (Reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841) spolufinancovaným Evropskou unií a příspěvky od sponzorů, které umožnily realizaci příjemné společenské části programu.

Celý workshop proběhl ve velmi přátelské atmosféře a zprostředkoval nejen důstojnou reprezentaci fakulty, ale také prostor pro výměnu vědeckých informací a podporu další spolupráce mezi zúčastněnými výzkumnými týmy.

Text: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.
Fotografie: Roberta Sergnese

Logo

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS