Zemřel Prof. RNDr. Karel Waisser, DrSc.

08.06.2017

FotografieDne 6. června 2017 zemřel po krátké a těžké nemoci prof. Karel Waisser, dlouholetý učitel a emeritní profesor fakulty. Ve své vědecké práci se věnoval především vývoji nových antituberkulotik a rozvíjel obor kvantitativní vztahy mezi strukturou a účinkem léčiv (QSAR). Za svůj bohatý pedagogický a vědecký život vychoval celou řadu odborníků, z nichž se řada věnuje  farmaceutické chemii dodnes. Je autorem řady učebnic a několika stovek sdělení v odborných časopisech (jen na WOS má 140 záznamů), jeho práce byly prozatím 1435x citovány a jeho h-index je 21. Založil na fakultě doktorský program Organická chemie s programem Bioorganická chemie, který funguje doposud.

Prof. Waisser byl však především poctivý člověk, který sloužil jako vzor svým žákům a kolegům a může (měl by) též sloužit jako vzor ostatním pracovníkům fakulty. Nikdy se nezpronevěřil vědecké etice a osobnímu přátelství.

Všichni, kdož jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS