UK podá žádost o dotaci na dostavbu kampusu v Hradci Králové

17.05.2017

Dne 11. 5. 2017 byla Monitorovacím výborem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) schválena revize textu operačního programu. Součástí této schválené změny bylo i zanesení projektového záměru MEPHARED 2 (dostavba Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové) do tzv. indikativního seznamu velkých projektů, tzn. projektů s výdaji nad 50 mil. EUR.

Na základě této změny operačního programu bude Univerzitě Karlově umožněno připravit a podat příslušnou projektovou žádost o poskytnutí dotace na dostavbu Kampusu v blízkosti Fakultní nemocnice Hradec Králové, společného pro Lékařskou fakultu UK a Farmaceutickou fakultu UK. Relevantní výzva OP VVV pro podání projektové žádosti na dostavbu Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové by měla být vyhlášena  MŠMT na podzim letošního roku.

Text: Ing. Mgr. Alena Jungová

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS