Dokončujete magisterské studium? Získejte titul Ph.D.

Datum zveřejnění: 27. 3. 2017

Našli jste zalíbení ve farmacii, chemii, biologii nebo biomedicíně? Chcete dosáhnout nejvyššího vědeckého stupně, dosažitelného na univerzitě? Dokončujete-li magisterské studium, pak neváhejte a využijte životní příležitost svého profesního i osobního rozvoje. Do doktorských studijních programů se mohou hlásit absolventi magisterského studia, podmínkou pro přijetí je řádně ukončené magisterské studium k 30. 9. 2017.

Pojďte studovat doktorský studijní program na Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy. Čeká tu na Vás tým špičkových odborníků, kteří Vám pomohou zapojit se do vědeckého dění téměř po celém světě. Vaše studium bude založeno na individuálně vedeném výzkumu a studiu. Základní výše stipendia pro všechny studenty prezenčního studia je v prvním roce 8000 Kč, další rok se zvyšuje. V rámci vědecké práce se budete moci začlenit do týmů, pracujících na slušně honorovaných projektech. Po úspěšném absolvování studia bude Vaše jméno zdobit prestižní titul Ph.D.

Co je k dosažení tohoto cíle zapotřebí nyní udělat? Do 30. 4. 2017 vyplňte elektronickou přihlášku k doktorskému studiu na Farmaceutické fakultě UK. Více informací na www.faf.cuni.cz/titul-PhD

Jak hodnotí doktorské studium jeho absolventka PharmDr. Barbora Školová, Ph.D.?

Absolventka doktorského studia„K myšlence pokračovat v postgraduálnímu studiu na Katedře anorganické a organické chemie mě přivedla moje diplomová práce, v níž jsem se zabývala nejen syntézou ceramidových analogů, ale také hodnocením jejich vlivu na kožní bariéru pomocí permeačních pokusů. Zalíbila se mi především rozmanitost možností výzkumu kožní bariéry: od chemické syntézy přes pokusy na biologickém materiálu až k využití biofyzikálního měření. Během studia (zahrnující půlroční stáž v Německu) jsem se naučila mnoho metod, některé z nich jsem také pomáhala na našem pracovišti zavést. Díky své školitelce (doc. Kateřina Vávrová) a finanční podpoře z několika zdrojů jsem se naučila prezentovat své výsledky na mnoha tuzemských i zahraničních konferencích. Poznala jsem tak nejen zajímavá místa, ale především jsem měla možnost setkat se se špičkami výzkumu kožní bariéry. Za svou práci jsem navíc získala několik ocenění, mohu tedy prohlásit, že mi doktorské studium přineslo mnoho cenných zkušeností a obohatilo nejen profesní život.“

© 2017 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS