Spolupráce s Univerzitou v Bělgorodu

19.10.2017

Ve dnech 9. až 13. října 2017 navštívila Univerzitu Karlovu oficiální delegace ze Státní výzkumné univerzity v Bělgorodě, Rusko, kterou zde reprezentovali vedoucí Lékařského institutu prof. Vladimir F. Kulikovskii, vedoucí katedry farmaceutické technologie prof. Elena T. Zhilyakova a vedoucí odděleni doktorského studia Irina A. Shumakova.

Cílem setkání bylo navázání mezifakultní spolupráce mezi Lékařskou a farmaceutickou fakultou Univerzity v Bělgorodě a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v oblastech např. doktorandských studií, výměny vědeckých informací, využití motivačních přístupů k posílení vědeckých výsledků, apod. Tyto aktivity vyústily v následném podepsání dokumentu „Memorandum of Understanding“ při vzájemném setkání s děkanem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, doc. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.D., v pondělí 9. října.

IMG-4830IMG-4823

V rámci setkání byla představena Lékařská a farmaceutická fakulta Univerzity v Bělgorodě, jejich struktura a vědecké zaměření. Zástupci ruské univerzity byli seznámeni se vzdělávací a výzkumnou činností katedry analytické chemie a katedry farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty UK. Součástí programu byla také návštěva Českého farmaceutického muzea v Kuksu a Rektorátu Univerzity Karlovy v Praze. Zde byli představitelé Univerzity z Bělgorodu seznámeni s prorektorkou prof. Králíčkovou (Lékařská fakulta v Plzni), se kterou diskutovali možnosti další případné spolupráce.

Na základě první návštěvy věříme, že se vzniklá spolupráce s významnou ruskou univerzitou bude nadále rozvíjet.

Text a fotografie: dr. Maria Khalikova

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS