Spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Královéhradeckým krajem

13.07.2017

V úterý 11. července 2017 bylo podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Univerzitou Karlovou zastoupenou Farmaceutickou fakultou a Lékařskou fakultou v Hradci Králové. Dohoda byla podepsána v budově nového Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové (budova nového kampusu v Hradci králové) ve Zborovské ulici.

Hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., dále děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. a děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. stvrdili tak svým podpisem, že mají zájem na pokračování výstavby Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

4321

Text a fotografie:  Mgr. Sylva Novotná
 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS