První ročník Univerzity třetího věku byl slavnostně zakončen, připravuje se ročník druhý

09.06.2017

Dvousemestrální cyklus přednášek nazvaný Člověk a lék byl završen akademickou slavností v Karolinu 1. 6. 2017, při níž absolventi obdrželi osvědčení o absolvování studia. Byl to první ročník obnovené Univerzity třetího věku na naší fakultě. Ke studiu se zapsalo 113 seniorů, z nich 104 studium úspěšně ukončilo. V rámci studia absolvovali posluchači 20 přednášek týkajících se problematiky léku počínaje návrhem jeho struktury a konče informací o jeho užívání v lékárně. Vedle toho proběhly 3 exkurze, a to do Českého farmaceutického muzea v Kuksu, do lékárny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a do Botanické zahrady léčivých rostlin. V kurzu vyučovali učitelé z fakulty i odborníci z farmaceutické praxe.

Všichni studující projevovali o přenášená témata nadšený zájem, s vyučujícími diskutovali, měli inspirativní dotazy a připomínky. Pozitivní a aktivní přístup ke studiu souvisí i celkovým přístupem našich studentů, seniorů, k životu. To bylo oceněno i ve vystoupeních představitelů Univerzity Karlovy při závěrečné slavnosti. Nepřekvapuje, že většina z těch, kdož letos absolvovali, chce ve studiu pokračovat. Připravujeme pro příští školní rok kurz Člověk a lék II, tematicky i personálně navazující na ročník ukončený. Budeme jej koncipovat tak, aby přinesl nové poznatky stávajícím studentům a byl současně srozumitelný pro posluchače nové, kteří se již hlásí. Zápis do příštího ročníku začne v září 2017.

P10008711429113145114240

Text: PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Fotografie: Účastníci kurzu

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS