Projektová žádost celofakultního výzkumného projektu EFSA-CDN byla podána

16.05.2017

Dne 14. 5. 2017 byla odevzdána do 2. kola věcného hodnocení výzvy č. 02_16_019 „Excelentní výzkum“, operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, projektová žádost celofakultního výzkumného projektu EFSA-CDN v celkové hodnotě 219 176 030 Kč. Projektová žádost byla podána v českém a anglickém jazyce. Projekt EFSA-CDN podpoří excelentní interdisciplinární výzkum na Farmaceutické fakultě UK s potenciálem tvorby kvalitních aplikovaných výsledků v delším časovém horizontu. Jeho cílem je zvýšit účinnost a bezpečnost léčiv a nutraceutik a zvýšit konkurenceschopnost VaV centra v mezinárodním měřítku, a to realizací klíčových aktivit podporujících kvalitní výzkum, rozvoj výzkumných týmů s účastí excelentních zahraničních vědců, modernizaci infrastruktury, internacionalizaci a řízení projektu ve všech jeho fázích.

Do projektu by mělo být zapojeno zhruba 44 členů odborného týmu, z toho 15 vědecky nejvýkonnějších pracovníků Farmaceutické fakulty UK, je naplánováno také 12 pozic pro postdoky. Součástí projektu jsou 4 zahraniční excelentní vědci: prof. Švec (H-index 78), prof. Kočovský (H-index 48), prof. Richardson (H-index 58) a prof. Scherman (H-index 60) a další zástupci zahraničních strategických partnerů v rámci International Advisory Board. Strategickými partnery projektu jsou: Finsko (Faculty of Medicine, University of Oulu); Německo (Freie Universität Berlin); Maďarsko (Academy of Sciences MTA TKI); Norsko (School of Pharmacy, University of Oslo); Polsko (Jagiellonian University Medical College); Portugalsko (ICETA, University of Porto); Španělsko (University of the Balearic Islands); Austrálie (School of Chemistry, Faculty of Science, University of Melbourne); Slovinsko (University of Ljubljana).

V případě pozitivního hodnocení by tento projekt měl být spolufinancován Evropskou unií skrze Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), poskytovatelem dotace je MŠMT a finanční podpora by měla mířit předně na modernizaci přístrojové infrastruktury v hodnotě cca 103,7 mil Kč, dále na pokrytí osobních nákladů členů realizačního týmu, nákup laboratorního materiálu, zahraniční stáže pro výzkumné pracovníky a další náklady spojené se zajištěním realizace projektu. Finanční spoluúčast Farmaceutické fakulty UK je ve výši 5 %. Předpokládaný termín oznámení výsledků hodnocení projektové žádosti je září 2017.

Poděkování patří všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě tohoto dosud největšího vědecky orientovaného projektu fakulty – jmenovitě zejména prof. Pávek, prof. Pour a doc. L. Nováková, a dále pracovníci OSREP.

 

prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
garant projektu

 

Program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS