Lékové informační centrum v roce 2016

17.01.2017

Lékové informační centrum (LIC), společné pracoviště Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy (FaF UK) a Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK), pokračovalo v roce 2016 ve své základní činnosti, tedy ve zpracovávání a interpretování nejrůznějších lékových dotazů od zdravotnických pracovníků,  tj. od lékařů, farmaceutů, vědeckých pracovníků, farmaceutických asistentů, zdravotních sester a dalších odborníků ve zdravotnictví napříč Českou republikou.

V roce 2016 bylo do LIC zasláno 54 dotazů, které se týkaly různých oblastí farmakoterapie a které byly zodpovězeny s ohledem na principy medicíny založené na důkazu. Zpracování lékových dotazů je umožněno mimo jiné díky přístupu k rozsáhlému fondu tištěných i elektronických odborných informačních zdrojů, včetně umožnění zkušebních přístupů do vybraných databází (v loňském roce to byl přístup do všech modulů databáze Micromedex a MedicinesComplete), ale také díky vyškoleným členům LIC, kteří standardním procesem informace v daných zdrojích vyhledávají, analyzují a formulují je do požadovaných odpovědí. Detailní náhled a charakter dotazů a žadatelů je pak evidován v databázi LIC, kontinuálně vedené od založení centra. Na zpracování dotazů se v loňském roce podílelo 15 členů z řad zaměstnanců Katedry sociální a klinické farmacie, studentů doktorského studia oboru klinická a sociální farmacie a klinického farmakologa FNHK, nicméně některé dotazy byly taktéž konzultovány se specialisty FNHK či kolegy z jiných kateder FAF UK. Z nejzajímavějších dotazů jmenujme například off-label řešení bolestivosti při aplikaci intramuskulárního benzathin penicilinu G, podávání vysokých dávek pyridoxinu u dítěte s epilepsií, nárůst hladin cholesterolu po užívání SSRI, vhodnost očkování u pacientů s Crohnovou chorobou apod. První dva dotazy byly následně rozšířeny o další aspekty dané problematiky a publikovány v českých odborných periodikách.

Vedle zpracovávání lékových dotazů se LIC dále podílí na vzdělávacích aktivitách, přičemž byly obnoveny specializační odborné stáže určené farmaceutům v předatestační přípravě oborů klinická farmacie, nemocniční lékárenství či veřejné lékárenství a lékařům, kteří se chtějí zdokonalit v práci s odbornými informačními zdroji a v řešení lékových problémů. Účastníci jsou zde teoreticky i prakticky seznamováni s činností LIC a způsobem řešení lékových dotazů, prací s bibliografickými a faktografickými databázemi a kritickým hodnocením nalezených informací. V roce 2016 byly úspěšně uspořádány 4 dvoudenní stáže a v letošním roce jsou plánovány další stáže, na kterých jsou všichni zájemci srdečně vítáni (termíny a přihlašování naleznete na www.faf.cuni.cz/LIC ).

Členové Lékového informačního centra si touto cestou dovolují poděkovat všem, kteří se v roce 2016 jakkoliv podíleli na činnosti LIC!

Text: PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D., PharmDr. Petra Thomson

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS