Jmenování doc. Matysové předsedkyní Lékopisné komise MZ ČR

24.10.2017

LékopisyDoc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. (Katedra analytické chemie) byla s účinností od 1. 11. 2017  jmenována ministrem zdravotnictví České republiky JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA, do funkce předsedkyně Lékopisné komise Ministerstva zdravotnictví. Jmenování bylo provedeno na návrh vedoucí Oddělení Lékopisu a standardizace léčiv SÚKL, RNDr. Hany Lomské a bylo doporučeno jednomyslným hlasováním členů Lékopisné komise za přítomnosti ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv PharmDr. Zdeňka Blahuty, MHA (1. místopředseda komise) a ředitele Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv MVDr. Jiřího Bureše (2. místopředseda komise).

Doc. Matysová se tímto jmenováním současně stává členkou delegace ČR při Evropské lékopisné komisi a zúčastní se již v listopadu 2017 159. zasedání této komise. Jejím jmenováním se výrazně prohloubí vliv Farmaceutické fakulty UK na vývoj Českého i Evropského lékopisu.

Doc. Matysová je od roku 2012 členkou pracovní skupiny Stabilita lékárenských přípravků Lékárenské sekce Lékopisné komise MZ.

Text: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS