Další krok k realizaci projektu MEPHARED 2

11.04.2017

Vláda České republiky vzala dne 10. dubna 2017 na vědomí materiál „Informace o strategických projektech vyjednávaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“. MŠMT v něm deklaruje svůj záměr začít s Evropskou komisí vyjednávat o dvou tzv. velkých projektech, které by mohly být podpořeny z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jako velké jsou označovány projekty, jejichž celkové způsobilé náklady přesahují částku 50 mil. EUR, čímž dle nařízení Evropské unie podléhají zvláštnímu režimu schvalování.

Jedním z těchto dvou projektů je MEPHARED 2, který má za cíl dokončení společného kampusu Farmaceutické a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Děkan Farmaceutické fakulty UK doc. Tomáš Šimůnek k tomu uvedl: „Jedná se o podstatný pokrok a významný posun směrem k realizaci projektu, který má ale minimálně dvouleté zpoždění. Díky extrémně pomalému posuzování a vyjednávání ze strany ministerstva se dostáváme do velkého časového tlaku, aby projekt mohl být úspěšně realizován do konce roku 2022. I přes to ale věřím, že díky účinné spolupráci obou hradeckých fakult a vedení Univerzity Karlovy se podaří projekt skutečně získat a pak i dotáhnout do zdárného konce.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS