Česká chromatografická škola HPLC 2017

28.03.2017

Ve dnech 12. – 15. března 2017 se v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnil již 6. ročník konference Česká chromatografická škola HPLC 2017. Tato akce, na jejíž organizaci se od roku 2013 podílí Katedra analytické chemie Farmaceutické fakulty UK (doc. PharmDr. Lucie Nováková, PhD.), již patří mezi pravidelná setkání odborníků zabývajících se separačními metodami, především kapalinovou chromatografií a kapilární elektroforézou. Oblíbenost této akce potvrdila vysoká návštěvnost, do hotelu Eroplán letos zavítalo na 92 účastníků.

Bylo nám ctí, že jsme se jako studenti doktorského programu z Katedry analytické chemie Farmaceutické fakulty UK mohli podílet na uspořádání letošní konference, které předsedala doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Mezi účastníky konference nechyběli významní představitelé z oblasti chromatografických technik – prof. Karel Lemr, prof. Jan Hlaváč, doc. Petr Bednář či dr. Ondřej Novák z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, doc. Jan Havliš z Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, či prof. Milan Hutta z Přírodovědecké fakulty Univerzity J. A. Komenského v Bratislavě; a také významní členové elektroforetické komunity, mezi které patří předseda OSCHE dr. Václav Kašička z ÚOCHB Akademie věd, nebo doc. Petr Tůma z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

1234

Setkání úvodním slovem zahájila doc. Nováková, po kterém následovalo 7 bloků čítajících 23 odborných a 7 firemních přednášek. Byly zde prezentovány separační metody využívané v analýze rostlinných vzorků, v kontrole léčiv, dopingových studiích, či chirální analýze. Kromě moderních trendů a postupů v ultra-vysokoúčinné kapalinové, superkritické fluidní chromatografii a elektroforéze byli účastníci konference seznámeni také s novými směry v oblasti úpravy biologických vzorků před analýzou či řešením problémů při vývoji chromatografických metod. Nedílnou součástí odborného programu byl i soutěžní workshop, nechybělo ani vyhlášení nejlepší odborné přednášky, která byla vybrána účastníky akce a vyhlášení nejlepšího plakátového sdělení hodnoceného odbornou porotou. Výborná atmosféra, která doprovázela celý odborný program, pokračovala také v průběhu společenských večerů, které akci tradičně doprovází.

Rádi bychom vás jako členové organizačního výboru pozvali na další ročník „Česká chromatografická škola HPLC 2019“, která se bude konat v květnu roku 2019 jako součást projektu STARSS.


Text: Mgr. Veronika Pilařová, Ph.D., organizační výbor konference
Fotografie: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. a Mgr. Pavel Jakubec

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS